Arrangement

SINTEF Petroleum Conference 2019

19. mars 2019 - 20. mars 2019

Radisson Blu Royal Garden Hotel,Trondheim,7010

Petroleumsindustrien møtes i regi av SINTEF for å diskutere og lære om endringer i næringen, i alt fra digitalisering til nye forretningsmodeller.

Det er en stor bølge av digitalisering som slår med full kraft over olje- og gassindustrien. det blir opp til industrien å surfe bølgen og kapitalisere på de mulighetene som digitalisering innebærer. Tema som digital-tvilling, big data, automasjon, maskinlæring og dataanalyse vil stå sentral på det 2 dager lange programmet i Trondheim.

Programmet her

Onsagers bransjeteam stiller med IP-perspektiv

I Onsagers er vi organisert i bransjeteam, Olje og gass teamet vil stille på petroleumskonferansen med stor interesse for programmet og hvordan deltagere stiller seg til endingene, og om de tar grep for å sikre sine viktigste verdier i omstillingen.

Ta en prat med Kennet Sjøvold under konferansen om IP relaterte problemstillinger. Han har bakgrunn fra oljeindustrien, men er nå IP-rådgiver for våre Olje og gass klienter.

Test dine konkurransefordeler – ta IP-sjekken

For å gjøre det enklere å kartlegge bedriftens viktigste verdier har vi utviklet en digital IP-sjekk. Ut fra en enkel kartlegging vil du få en anbefaling på hvordan man kan sikre og styrk bedriftens verdier ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse).

Ta IP-sjekken her.

Arrangementsinfo

Radisson Blu Royal Garden Hotel

Kjøpmannsgata
Trondheim, 7010

19. mars 2019 - 20. mars 2019

Kontaktpersoner

Kenneth Sjøvold
MSc Mechanical Engineering, B.Sc. Systems design
Kenneth kommer fra Olje og Gass industrien med bakgrunn fra Aker Solutions. Med erfaringen fra teknisk prosjektarbeid tilbyr han en «hands on» og innsiktsfull tilnærming til IP

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

bolger