Arrangement

ShipCon 2017

28. september 2017 kl.08:00 - 29. september 2017 kl.17:00

I Bergen møtes unge maritime profesjonelle fra hele verden. I år vil man se nærmere på shipping-klynger i Bergen og omegn, samt trender som driver den globale maritime industrien.

ShipCon 2017 holdes i Bergen, og vil være en plattform for unge i bransjen til å skape nettverk, få innsikt fra ledere og møte YoungShippers fra hele verden.

YoungShip leter etter det neste selskapet som fortjener anerkjennelse for arbeid med promotering av neste generasjons ledere – Young Corporation Award 2017.

 

Noen av talerne på ShipCon 2017:

Espen Gjerde – Senior VP i John Fredriksens Ship Finance International Limited.

Sigmund «Siggy» Larsen – skaperen av EnviroNor Concept, en idé som former basisen i selskapet hans, og promoterer bruken av flytende offshore avløpsvannbehandlings- og avsaltningsløsninger (i motsetning til tradisjonelle landbaserte anlegg).

Peter Behncke – jobber i DNB Markets og er investeringsbankdirektør ved DNB, Norges største investeringsbank.

Haakon Vatle – direktør ved Statsraad Lehmkuhl-stiftelsen.

 

Unge ledere må tenke grønt

Foto: Shipmap.org

Grønn teknologi er et mulighetens marked for norsk maritim industri når strengere regulering av utslipp fra skip nærmer seg.

Les mer om den nært forestående reguleringen av internasjonal skipsfart, hvilken teknologi som vil prege overgangen, og mulighetene de unge lederene burde ta tak i her.

 

 

Arrangementsinfo

28. september 2017 kl.08:00 - 29. september 2017 kl.17:00

Kontaktpersoner

Henrik Rode
Siv.ing. - Marinteknikk
Henrik gir råd om IP-strategi, særlig patentering og immaterielle rettigheter innen marin, offshore energi, mekanisk, fornybar og automatiseringsteknologi.
Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Grønn teknologi er mulighetenes marked for norsk maritim industri når strengere regulering av utslipp fra skip nærmer seg.
1493
I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog.
1427
Idealisme alene er ikke nok – men det hjelper! Vi tok en prat med Bellona rundt det grønne skiftet og miljøteknologi innen maritim næring.
2690
Krevende miljøkrav har ført til et kursskifte innen maritim industri, mot mer miljøvennlige fremdriftssystemer og lavere energiforbruk.
4406
bolger