Arrangement

Personvern (GDPR) juridisk og teknisk

14. juni 2017 kl.08:30 - 10:30

Advokatfirmaet Selmer DA,Oslo,0252

Det nye regelverket for personvern, GDPR, trer i kraft 25. mai 2018 og gjelder for alle virksomheter som samler, behandler eller lagrer personlige data. På frokostseminaret i regi av Selmer og mnemonic får man en full gjennomgang.

Mnemonic og Selmer inviterer til frokostseminar om EUs forordning for personvern (GDPR). Hva vil det nye regelverket bety for din virksomhet og din arbeidsdag?

På seminaret skal man se på GDPR i tre praktiske perspektiver: informasjonssikkerhet, juridisk og teknisk. Vi skal få et komplett bilde av GDPR, hva som må tenkes på og hvordan man går frem for å være klar til mai 2018.

Fra A til Å: hva du må vite om GDPR
Fra HR og økonomi til salg og marked – GDPR vil påvirke alle forretningsområder i din virksomhet, i tillegg til dine ansatte, brukere og kunder. I denne presentasjonen ser vi nærmere på de nye kravene som følge av GDPR, hvilke konsekvenser dette har for virksomheter og hvilke praktiske tiltak som kan iverksettes for å overholde det nye regelverket.

Veien til GDPR: planlegg dine neste 12 måneder


Informasjonssikkerhetsprogrammer over hele landet må tilpasses for å oppfylle den nye personvernforordningen. Organisasjoner må blant annet vurdere data de samler inn, hvor dataene flyter, systemer som behandler dataene og rutiner for håndtering av avvik. Hvis du planlegger å være klar for den nye forordningen neste mai, må din forberedning begynne i dag.

Løsninger som kan bidra din etterlevelse mot GDPR
Teknologi vil spille en viktig rolle i å oppfylle kravene i GDPR. Men betyr egentlig GDPRs sikkerhetskrav at du må investere i nye løsninger slik som produsentene påstår? Hvilket ambisjonsnivå er riktig for deg?

Et mer detaljert program ser du her.

Onsagers deltar på seminaret
Onsagers stiller med Thomas Gaarder-Olsen, fra bransjeteamet innen IT og kommunikasjon, for å holde seg oppdatert og tilføye et viktig IP-perspektiv til diskusjonen.

Arrangementsinfo

Advokatfirmaet Selmer DA

Tjuvholmen allé 1
Oslo, 0252 Norge

14. juni 2017 kl.08:30 - 10:30

Kontaktpersoner

Bistår innen alle sider av immaterialretten, med fokus på varemerker og piratkopier. Klientene inkluderer noen av landets største aktører innen næringsmidler og forbrukerartikler.
Arnulf Crowo
Cand. Scient - Fysikk
Utdannet i fysikk med kunnskap om industriell instrumentering, akustikk, sensorer, kommunikasjonsteknologi, smartteknologi, datamaskiner og programvare m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Allerede før utviklingen av en app settes i gang, bør man avklare hvordan man best kan styre og kontrollere prosessen. Sørg for å ha en plan for hvordan du sikrer eierskap til de immaterielle verdiene som skapes i en app.
3542
Det legges mye ressurser i utvikling og markedsføring av nye unike apper, men det forekommer dessverre mye kopiering som undergraver bedriftens investeringer. Heldigvis kan man beskytte de immaterielle verdiene (IP) som finnes i en app.
5625
Sitter du på en idé, bør du velge riktig forretningsstrategi. Det er dessverre mange som ikke gjør en kvalifisert vurdering av hva som er den beste måten å forvalte ideen på, slik at den gir høyest mulig verdi.
4566
Den nye standarden som skal gjelde for det fremtidige 5G-nettet skal etter planen være på plass i løpet av 2020. Ericsson AB har nå startet å ta taktiske grep for å sikre at deres patenter blir en del av den nye 5G-standarden.
951
bolger