Arrangement

Offshore strategikonferansen

3. februar 2020 - 4. februar 2020

Clarion hotel Energy Stavanger,Stavanger,4021

Kunnskap og teknologi for å gjennomføre det grønne skiftet er den røde tråden for Offshore Strategikonferansen 2020

I år er det et bredt program med fokus på kunnskapsoverføring og teknologi for å gjennomføre det grønne skiftet.’

Se hele programmet her

Onsagers Olje og gass bransjeteam

Onsagers er norges største miljø innen IP og Olje, hvor våre spesialister i Olje og gass branjeteamet er priviligert med å jobbe 100% med bransjen og slipper å være generalister innen IP. Håvard Larsen Rykkje har lang fartstid med sikring av immaterelle verdier innen Olje og gass.  Eirik Rødsand er leder for bransjeteamet for Olje og gass i Onsagers.

Ta Onsagers gratis IP-sjekk

Onsagers’ IP-sjekk er en enkel test som kartlegger din bedrifts konkurransefordeler. Basert på bedriftens styrker vil du få en anbefaling på hvordan disse kan sikres og styrkes ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse).

Ta IP-sjekken her.

Arrangementsinfo

Clarion hotel Energy Stavanger

Ishockeyveien 2
Stavanger, 4021 Norge

3. februar 2020 - 4. februar 2020

Kontaktpersoner

Håvard Larsen Rykkje
M.Sc., Petroleum Technology
Siv.ing. i petroleumsteknologi (boring) med kunnskap om subsea-systemer, boring, slam, produksjon, intervensjon, hivkompensering av borerør, Plugging and Abandonment, Fracking m.m.
Eirik Rødsand
Advokat
Jobber mest innen patent-, varemerke-, design- og markedsrett, og er spesialist på arbeidstakeroppfinnelser. Tidligere jobbet han i Patentstyret og var norsk delegat i EPO og WIPO.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Grønn teknologi er mulighetenes marked for norsk maritim industri når strengere regulering av utslipp fra skip nærmer seg.
2579
I disse dager hvor mange hevder å se «slutten» på oljealderen er det godt å se at bærekraftig industri står klar til å overta.
2682
bolger