Arrangement

Offshore Strategikonferansen 2017

6. februar 2017 - 7. februar 2017

Clarion hotel Energy Stavanger,Stavanger,4021

Offshore Strategikonferansen er en av årets viktigste møteplasser for oljeindustrien i Norge. Konkurransekraft for en næring i endring er årets tema.

Konkurransekraft med en god IP-strategi

For 23. gang ønsker Norsk Industri og Conventor AS velkommen til Offshore Strategikonferansen som er en av årets viktigste møteplasser for oljeindustrien i Norge. Her vil det bli mange fruktbare diskusjoner rundt bordene, utveksling av erfaringer og verdifull nettverksbygging. Tema på årets program vil være «Konkurransekraft for en næring i endring».

Agenda:

  • Konkurransekraft for en bransje i endring
  • Konkurransekraft – hva er gjort og gjøres for varige endringer
  • Prosjekter fra norsk sokkel
  • Hvordan opprettholde posisjonen som verdens mest miljøvennlige og energieffektive sokkel? Er samfunnet villig til å betale for nullutslipp?

Se fullt program her

Onsagers stiller med Olje og Gass bransjeteam

Onsagers’ bransjeteam for Olje og gass, ved Eirik Rødsand og Anette Hauger, vil være med på årets rundbordkonferanse. Med konkurrasekraft på agenda, er IP en selvskreven kandidat til tema rundt bordene på årets strategikonferanse. Ta kontakt direkte for å sikre en prat om hvordan din bedrift kan sikre konkurransekraft med en potent IP-strategi.

Les mer om vårt IP-perspektiv til Olje- og gassbransjen her

Onsagers har inngått et samarbeid med Norsk Industri, og tilbyr medlemsfordel til Norsk Industris medlemmer innen IP-rådgiving, hvor vi blant annet tilbyr en gratis IP-sjekk.

Les mer om avtalen med NHO og Norsk Industri her

Teknologi-boom med lav oljepris

Oljeboom_Eirik_rodsandNy teknologi tvinger seg frem i nedgangstider. Det kan føre til at den lave oljeprisen blir det beste som har skjedd olje- og gassnæringen samt tilgrensende næringer som helhet på årevis. Les mer

 

 

Arrangementsinfo

Clarion hotel Energy Stavanger

Ishockeyveien 2
Stavanger, 4021 Norge

6. februar 2017 - 7. februar 2017

Kontaktpersoner

Eirik Rødsand
Advokat
Jobber mest innen patent-, varemerke-, design- og markedsrett, og er spesialist på arbeidstakeroppfinnelser. Tidligere jobbet han i Patentstyret og var norsk delegat i EPO og WIPO.
Anette Hauger
Cand.scient. - uorganisk Kjemi
Utdannet innen uorganisk kjemi med kunnskap om metaller og materialkjemi, keramisk materialvitenskap, kjemiteknikk, funksjonelle materialer, brenselceller og solceller m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Utveksle teknologi med samarbeidspartnere kan skape fordelaktige synergieffekter, bare du velger riktig samarbeidsform. Jeg tok en prat med vår ekspert på tekniske samarbeid.
2238
På årsmøtet for olje og gass i Norsk Industri kom det tydelig frem at næringen har sittet stille i båten og manøvrert klokt i det usikre farvannet.
1790
«Never let a good crisis go to waste» var innledende sitat til årets SSV-konferanse. Næringen satser videre på standardisering, best practice og Big Data.
1517
Ny teknologi tvinger seg frem i nedgangstider. Det kan føre til at stupet i oljeprisen blir det beste som har skjedd olje- og gassnæringen som helhet på årevis.
1986
bolger