Arrangement

Nor-Shipping 2017

30. mai 2017 - 2. juni 2017

Norges Varemesse, Lillestrøm, 2004

Nor-Shipping er en innholdsrik maritim event-uke som i år vil sette søkelyset på ny teknologi som kan styrke bransjen i en krevende global omstilling.

Nor-Shipping er en innholdsrik uke med mange spennende events for maritim bransje i inn- og utland. Det kommer selskaper fra øverste hylle, med godt oppmøte av aktører fra internasjonal maritim industri. I år vil man rette blikket mot ny teknologi og nye aktører som vil være med å sette en bærekraftig kurs for maritim industri fremover.

 

Bransjeteam for Skip og maritim og NHO-medlemsfordel

Onsagers stiller på Nor-Shipping 2017 med bransjeteamet for Skip og martim, ved lederne Trond Ramsvik og Ulrikke Asbøll.

Med praktisk erfaring fra beskyttelse av tekniske løsninger innen Skip og maritim industri, vil Onsagers være tilgjengelig for spørsmål og videre samtaler.

NHO har valgt Onsagers som partner for beskyttelse av immateriell verdier (IP), blant annet ettersom Onsagers har bred erfaring fra bransjen og et dedikert bransjeteam. Les mer

Foto: Shutterstock

Nå kommer Smart Ships

I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog. Les mer om Smart Ships her

Arrangementsinfo

Norges Varemesse

Messeveien 8
Lillestrøm, 2004 Norge

30. mai 2017 - 2. juni 2017

Kontaktpersoner

Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.
Ulrikke Asbøll
Advokat
Bistår med det juridisk i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog.
625
Idealisme alene er ikke nok – men det hjelper! Vi tok en prat med Bellona rundt det grønne skiftet og miljøteknologi innen maritim næring.
2121
På medlemsmøtet for maritim bransjeforening i Norsk Industri var lav oljepris elefanten i rommet, og alle var enige om at oljerelaterte aktører må tenke nytt.
996
Krevende miljøkrav har ført til et kursskifte innen maritim industri, mot mer miljøvennlige fremdriftssystemer og lavere energiforbruk.
3719
bolger