Arrangement

Nordiskt Kemikermøde 2018

11. april 2018 - 13. april 2018

«Nordiskt Kemistmöte» is a non-commercial conference on patent issues relating to the Chemistry and Biotechnology Fields.

It is traditional that patent consultants from the 5 Nordic countries meet every other year at the Nordiskt Kemistmöte to network and discuss topics that are particularly relevant for patenting of chemical, biochemical and biotechnological inventions.

The conference is arranged by representative from one of the five participating countries: Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark. This year Denmark is hosting the meeting together with the Association of Danish Intellectual Patent Attorneys (ADIPA) and it will take place from 11th to 13th April 2018 at the Comwell Hotel Kellers Park in Vejle, Denmark.

TOPICS and SPEAKERS

You can find a complete list of topics and confirmed speakers in the “Academic Program”

From Onsagers Liv-Heidi Thoresen and Dorte Lajer will be among the speakers. Onsagers will also attende with addional 6 patent attornies from Onsagers Onsagers chemical industry team

Foto: Shutterstock

 

 

Arrangementsinfo

11. april 2018 - 13. april 2018

Kontaktpersoner

Liv-Heidi Thoresen
Siv.ing. Kjemi og Biokjemi
Sivilingeniør i bioteknologi med konsernbakgrunn. Har kunnskap om biokjemi, prosesskjemi, vannbehandling, oppdrett, farmasi, næringsmiddelkjemi, organisk- og uorganisk kjemi m.m.
Dorte Lajer
Siv.ing. - Kjemi
Siv.ing. i uorganisk kjemi med kunnskap om prosesskjemi, gjødsel, katalyse, materialvitenskap, miljøteknologi, solceller, olje- og gassteknologi, mekanikk i kjemisk industri m.m.
Anette Hauger
Cand.scient. - uorganisk Kjemi
Utdannet innen uorganisk kjemi med kunnskap om metaller og materialkjemi, keramisk materialvitenskap, kjemiteknikk, funksjonelle materialer, brenselceller og solceller m.m.
Eirik Kjell Røhmen
Ph.D. Prosess metalurgi
Doktorgrad i prosessmetallurgi med kunnskap om 3D-printing, karbonfangst og -lagring, forbrenningsteknologi, miljøteknologi, elektrokjemisk industri, radioaktivitet m.m.
Geir Langli
Ph.D. - Organisk kjemi
Doktor i organisk kjemi, byggingeniør og jobbet tidligere med forskning på hiv-viruset. Han har kunnskap om bioteknologi, VVS, skipssystemer, kjemiteknikk, polymerkjemi m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Kjemisk industri er en sterkt konkurranseutsatt bransje hvor det er viktig å sikre sine rettigheter. Dorte Lajer deler av sin kunnskap om de nyeste endringene i patentregelverket på Nordisk Kemistmöte i Porvoo.
1745
bolger