Arrangement

Nor-Shipping 2022

10. januar 2022 - 13. januar 2022

Norges Varemesse,Lillestrøm

Nor-Shipping samler verdens maritime industri annethvert år. Dette er et av verdens største møtesteder for bransjen, hvor 75 land er representert. Husk å legge turen innom vår stand C05-28.

Nor-Shipping samler verdens maritime industri annethvert år. Dette er et av verdens største møtesteder for bransjen, hvor 75 land er representert. Husk å legge turen innom Onsagers-standen!
Dette er arenaen hvor fremstående norske og internasjonale selskaper viser frem sine innovasjoner, som skal gi konkurransefordeler for kunder ved hjelp av effektivisering, bedre prosesser og ytelse. Maritim, teknisk, finans og andre bransjer kommer sammen for å lære av hverandre, forme partnerskap og skape felles vekst.

Møt IP-eksperter for din bransje

I denne sammenhengen har IP sin naturlige plass. Der hvor innovasjon, samarbeid og økonomisk vekst finner sted, oppstår immaterielle verdier og ofte behovet for immaterielle rettigheter, som bør beskyttes og sikres. Vi deltar derfor med representanter for ulike bransjeteam, som olje og gass, maritim og IT og teknologi, som kjenner IP-utfordringene for de ulike bransjene. Kontakt oss, så kan du prate med en ekspert for din bransje under konferansen, og få tips om hvordan IP kan brukes til deres fordel.

Ta kontakt her

Møt oss på messestand C05-28.

Arrangementsinfo

Norges Varemesse

Messeveien 8
Lillestrøm, Norge

10. januar 2022 - 13. januar 2022

Kontaktpersoner

Ulrikke Asbøll
Advokat
Bistår med det juridiske i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.
Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.
bolger