Arrangement

Nor-Shipping 2019

4. juni 2019 - 7. juni 2019

Norges Varemesse,Lillestrøm,2004

Nor-Shipping samler verdens maritime industri annethvert år på Lillestrøm. Dette er et av verdens største møtesteder for bransjen, hvor 75 land er representert.

Dette er arenaen hvor fremstående norske og internasjonale selskaper viser frem sine innovasjoner, som skal gi konkurransefordeler for kunder ved hjelp av effektivisering, bedre prosesser og ytelse. Maritim, teknisk, finans og andre bransjer kommer sammen for å lære av hverandre, forme partnerskap og skape felles vekst.

Arrangementet går over fire dager, består av et over 21000 kvadratmeter stort utstillingsområde, et omfattende konferanseprogram, mindre foredrag og ulike arrangementer.

Møt oss på stand: C05-22 i den norske paviljongen

Møt IP-eksperter for din bransje

I denne sammenhengen har IP sin naturlige plass. Der hvor innovasjon, samarbeid og økonomisk vekst finner sted, oppstår immaterielle verdier og ofte behovet for immaterielle rettigheter, som bør beskyttes og sikres. Vi deltar derfor med representanter for ulike bransjeteam, som olje og gass, maritim og IT og teknologi, som kjenner IP-utfordringene for de ulike bransjene. Kontakt oss, så kan du prate med en ekspert for din bransje under konferansen, og få tips om hvordan IP kan brukes til deres fordel.

Ta direkte kontakt her

Online IP-sjekk kan styrke konkurransefortrinn

Hvilke av deres konkurransefortrinn kan styrkes ved hjelp av en smart tilnærming til immaterielle verdier og immaterielle rettigheter, som patent? Vår IP-sjekk kartlegger deres konkurransefortinn, og gir tips om hvordan dere kan ta smarte grep.

Ta IP-sjekken her.

Arrangementsinfo

Norges Varemesse

Messeveien 8
Lillestrøm, 2004 Norge

4. juni 2019 - 7. juni 2019

Kontaktpersoner

Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.
Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.
Ulrikke Asbøll
Advokat
Bistår med det juridiske i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.
Martha Næss Borge
Advokatfullmektig
Martha jobber med sikring og håndhevelse av immaterielle rettigheter, konfliktløsning, inngrepssaker, konkurranserettslige spørsmål, søknader, IP-strategi og rettstvister
bolger