Arrangement

NOR-Fishing 2018

21. august 2018 - 24. august 2018

Trondheim Spektrum,Trondheim,7030

På Nor-Fishing møtes fagfolk innen havbruk- og fiskeri bransjen. Til Trondheim kommer både norske og internasjonale bedrifter som tilbyr prosesser og tjenester knyttet til fangst, foredling, transport og salg.

Nor-Fishing er en viktig møteplass

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Fiskerinæringen har hatt en voldsom utvikling i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til fangst, foredling, transport og salg blir vist på Nor-Fishing. Alle de viktigste fiskerinasjonene er til stede på Nor-fishing enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Les mer om Nor-fishing her

Onsagers bransjeteam for Havbruk og Fiskeri er på Nor-fishing

Onsagers stiller tradisjons tro på Nor-fishing arrangement med vårt eget bransjeteam innen havbruk og fiskeri som er eksperter på IP-rettigheter innen bransjen. Ta gjerne kontakt for å avtale en prat om dine immatrielle rettigheter i løpet av de 4 dagene vi skal delta.

For NHO-medlemmer tilbyr teamet for anledninge en GRATIS IP-sjekk - les mer om en IP-sjekk her

Onsagers Kundeprat - Havbruk og fiskeri

Langhus-baserte BioSort har utviklet en teknologi som kan revolusjonere oppdrettsbransjen. Næringen sliter med lakselus, fiskesykdom og rømming. Nå kappes norske bedrifter om å finne en løsning på disse utfordringene, og helt i front ligger BioSort.

– Med vår løsning kan oppdrettsnæringen finne svar på mange av sine utfordringer. Vi løfter oppdrett fra gruppebasert til individbasert. Det vil si at våre sensorer gjør det mulig å se hver enkelt fisk i merden. I stedet for å agere på hele bestanden kan man nå sortere ut kun de fiskene som trenger behandling, eller som er klare for slakting, forteller Geir Stang Hauge, daglig leder i BioSort.

Foto: Biosort AS

Les om iFarm som kan revolusjonere oppdrettsnæringen og bli lakselusens Nemesis

 

Arrangementsinfo

Trondheim Spektrum

Klostergata 90
Trondheim, 7030 Norge

21. august 2018 - 24. august 2018

Kontaktpersoner

Anette Robsahm Røhmen
Siv.ing. - Fysikk
Siv.ing. i teknisk fysikk med kunnskap om energi- og miljøfysikk, måleteknikk, industriell automatisering, forsvarsteknologi, elektronfysikk, elektrooptikk og lasere, mekanikk m.m.
Eirik Rødsand
Advokat
Jobber mest innen patent-, varemerke-, design- og markedsrett, og er spesialist på arbeidstakeroppfinnelser. Tidligere jobbet han i Patentstyret og var norsk delegat i EPO og WIPO.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Årets Frisk Fisk-konferanse ga håp om at lakselusa endelig skal møte sin Nemesis. Kari Simonsen deler sine refleksjoner etter konferansen.
1606
Norsk fiskerinæring ønsker å være representert med sterke varemerker internasjonalt. Næringen fokuserer nå på bærekraft, innovasjon og et solid omdømme.
2514
Manglede regelverk og kontroll på miljø, næringsmidler og legemidler er vanlige utfordringer for selskaper i havbruksnæringen som vil etablere seg i utlandet. Tar man med seg dyrekjøpte erfaringer fra for eksempel Chile, kan etablering av rettigheter knyttet til fiskehelse være veien til videre kommersiell suksess.
2555
bolger