Arrangement

NIBIO konferansen

13. februar 2018 - 14. februar 2018

X Meeting Point,Skjetten,2013

NIBIO inviterer til en innholdsrik fagkonferanse om landbruk og matproduksjon med fokus på mat, miljø og muligheter.

IBIO-konferansen 2018 er en sentral møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, rådgiving og forskning.

Årets konferanse er bygget rundt temaene mat, miljø og muligheter:

  • Hvordan kan ny teknologi gi nye muligheter i landbruket?
  • Hvordan kan vi drive bærekraftig matproduksjon i Norge i framtida?
  • Hvordan kan landbruk bli en bærende og nyskapende kraft i næring og samfunn?

Teknologiske nyvinninger påvirker landbruket i betydelig grad. Er de nye teknologiene svaret på de utfordringene som vi både globalt og nasjonalt står overfor med hensyn til å forsyne alle med nok og trygg mat, eller må vi legge om både produksjon og forbruk for å kunne forvalte vann- og jordressursene på en bærekraftig måte?

NIBIO-konferansen 2018 vil også løfte blikket og se på landbruket både i Europa og i andre deler av verden.

Du kan også følge NIBIO-konferansen 2018 på Facebook: https://www.facebook.com/NIBIOkonferansen/

Programmet er laget i samarbeid med Nofima, Veterinærinstituttet og Ruralis (tidl. Bygdeforskning).

Onsagers vil stille med Kathrine Kjendlie som har bred erfarting med å sikre immaterielle rettigheten innen næringsmidler og livsvietenskap.

Les mer om Spermivital som gir Norsk bønder en enklere hverdag. 

Foto: Shutterstock

Arrangementsinfo

X Meeting Point

Kragerudveien 50
Skjetten, 2013 Norge

13. februar 2018 - 14. februar 2018

Kontaktpersoner

Kathrine Kjendlie
LL.B. Juss
I nærmere 20 år jobbet hun med varemerker innen farmasøytisk industri. I dag er fokuset på varemerke- og designrett, registrerbarhetsundersøkelser og overvåkning av rettigheter.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Den internasjonale BIOPROSP-konferansen lykkes med å forene vitenskap og næringsinteresser. Fremover vil vi se flere nye medisiner og næringsmidler som et resultat av bioprospektering i det marine miljøet som vil komme samfunnet til gode.
985
I delingsøkonomien utfordres etablerte varemerker av aktører som Uber og AirBnB som formidler tjenester mellom lekpersoner. Går vi fra proff til amatør?
1515
I forskningsprosjekter som kan lede til oppfinnelser, bør man avklare hvem som er oppfinneren og andre roller i forkant. Dette ble et aktuelt tema på Brennpunkt.
1836
bolger