Arrangement

NHO Vestlandet – Årskonferanse 2018

12. april 2018 kl.09:30 - 16:30

På NHOs årskonferanse på Vestlandet er arbeidsliv i rask endring og velfersdsbehovene for fremtiden sentrale tema.

På årets Årskonferanse for NHO var verdien av alles arbeidsinnsats på agenda med parolen «Verdien av arbeid». Dersom bedriftene skal kunne fortsette å skape verdier og jobber fremover må vi følge med i timen. På NHOs årskonferanse vil man belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.
Gjennom denne dagen ønsker man å vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre norsk velferden fremover.

Se også Perspektivmeldingen for 2017, som løfter opp utfordringer med en eldre befolkning og at behovet for velferdstjenester blir enda større.

I samarbeid med NAV, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest og Innovasjon Norge inviterer vi til årskonferansen i 2018 som handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

Konferansen arrangeres i samarbeid med NAV, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest og Innovasjon Norge.

Onsagers deltar med medlemsfordel

Skal næringsvirksomheter i på Vestlandet lykkes må de være konkurransedyktige og kanskje tenke større enn de gjør i dag. Christian Abel som har jobbe med mange lokale bedrifter, med sitt kontor på brygga i Bergen, vil delta. Han vil være med på å løfte frem betydningen av å ha en plan for vekst internasjonal med etablerte rettigheter i bunn. Onsagers tilbyr medlemsfordeler til NHO sine medlemmer.

Les om en av Christian sine kunder som har ved omstilling fra olje til fornybar gjort internasjonal suksess.

Fra olje til fornybar med patentert kabelbeskyttelse

Foto: Seaproof Solutions

Bergensbaserte Seaproof Solutions leverer robust og fleksibel kabelbeskyttelse offshore, og har lyktes med den vanskelige overgangen fra olje til fornybar. Ved hjelp av patenter og nyervervet LEAN-kompetanse leverer de god prosjektøkonomi for prissensitive havvindparker.

Les mer

Arrangementsinfo

12. april 2018 kl.09:30 - 16:30

Kontaktpersoner

Christian Abel
Advokat J.D. og B.Sc Biokjemi
Utdannet innen biokjemi og juss i USA (US og NO Patent Attorney). Har kunnskap om marine systemer, LNG, hydrodynamikk, energi- og miljøfysikk, petroleumsteknologi, marine bio m.m.
bolger