Arrangement

NHO Mat og Drikke 2018

19. september 2018 kl.13:00 - 19:00

Dansens Hus – Nasjonal Scene for dans, Vulkan,Oslo,0182

På årskonferansen til NHO Mat og Drikke vil man se på veksten og spesielt entreprenørene i næringen, en bærekraftig utvikling og trender som driver industrien fremover.

Mat-, drikke- og bionæringen spiller en viktig rolle i den nødvendige økonomiske omstillingen som landets største landbaserte industri. På NHO Mat og drikke vil man se nærmere på hvordan næringen skal stimulere til økt fokus på mat og drikk bland nyutdannede med behov for 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Et annet sentralt tema er hvordan bedrifter innen næringen kan utvikle seg og vokse, slik at enda flere kan finne en trygg og lønnsom arbeidsplass i næringen.

Andre tema: Forbrukertrender, økende konkurranse og klare krav om bærekraftig produksjon utfordringer og muligheter.

Onsagers bransjeteam næringsmiddelindustri med medlemsfordel

Fra Onsagers bransjeteam for næringsmiddelindustrien stiller Kristoffer og Thomas som har lang erfaring med å sikre immaterielle rettigheter innen industrien. Ta direkte kontakt med Thomas eller Kristoffer om din bedrift kunne hatt nytte av en prat om hvordan bedre forvalte og etablere IP.

Les mer om medlemsfordelen Onsagers tilbyr NHO medlemmer

Arrangementsinfo

Dansens Hus – Nasjonal Scene for dans, Vulkan

Vulkan 1
Oslo, 0182 Norge

19. september 2018 kl.13:00 - 19:00

Kontaktpersoner

Hjelper bedrifter med å opprette og beholde IP-rettigheter, lage strategier, heve kompetansen og bistå ved rettstvister. Hans 8 år i Patentstyret har vært verdifullt for klientene.
Bistår innen alle sider av immaterialretten, med fokus på varemerker og piratkopier. Klientene inkluderer noen av landets største aktører innen næringsmidler og forbrukerartikler.
bolger