Arrangement

It:forum Bodø (kurs)

21. november 2017 kl.09:00 - 11:00

Central Atrium,Bodø,8006

It:forum Bodø og Onsagers inviterer til kurs – hvordan styrke selskapets konkurransefortrinn?

It:forum Bodø og IP-strategirådgiveren Onsagers inviterer teknologiselskaper til IP-seminar i Salten. Fra Onsagers kommer patentrådgiver Trond Ramsvik og advokat Christiin Sangvik-Jebsen.

Arrangementet retter seg primært mot teknologiselskaper, samt bedrifter der merkevarebygging utgjør en sentral del av bedriftens forretningsstrategi. Onsagers besvarer gjerne spørsmål, disse kan med fordel sendes på forhånd per e-post.

Spørsmål og problemstillinger du vil ha bedre oversikt over etter kurset:

  • Hva er IP og hvorfor er IP viktig?
  • Eksempler hvor patent, varemerke og/eller design har vært en viktig ingrediens i forretningsstrategien
  • Hvordan unngå konflikt når dine eller andres rettigheter blir krenket?
  • Når er det greit å holde ting hemmelig? Er forretningshemmeligheter veien å gå?
  • Hvordan forholde seg til oppfinnelser og rettigheter som arbeidstaker og arbeidsgiver?
  • Har dere lagt inn IP-klausuler i deres arbeidskontrakter?
  • Når bør man bruke konfidensialitetsavtaler, og hva bør de omhandle?

Eksempler vi vil trekke frem:

iFarm – avansert teknologi for å bekjempe lakselus

Foto: BioSort AS

Arrangementsinfo

Central Atrium

Dronningens gate 18
Bodø, 8006 Norge

21. november 2017 kl.09:00 - 11:00

Kontaktpersoner

Håndterer varemerker, piratkopier og urettferdig konkurranse for multinasjonale selskaper. Tidligere leder for Patentstyrets juridiske avdeling og var deres delegat i WIPO og EPO.
Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Allerede før utviklingen av en app settes i gang, bør man avklare hvordan man best kan styre og kontrollere prosessen. Sørg for å ha en plan for hvordan du sikrer eierskap til de immaterielle verdiene som skapes i en app.
4019
Det legges mye ressurser i utvikling og markedsføring av nye unike apper, men det forekommer dessverre mye kopiering som undergraver bedriftens investeringer. Heldigvis kan man beskytte de immaterielle verdiene (IP) som finnes i en app.
6253
Sitter du på en idé, bør du velge riktig forretningsstrategi. Det er dessverre mange som ikke gjør en kvalifisert vurdering av hva som er den beste måten å forvalte ideen på, slik at den gir høyest mulig verdi.
4997
Norske selskaper ligger helt i front på additiv tilvirkning, også kjent som 3D-printing. Den nye teknologien byr på mange fordeler, men også nye utfordringer relatert til kopiering, beskyttelse og håndheving av patent.
2158
bolger