Arrangement

Industrikonferansen 2016

9. mai 2016

Radisson Hotel Alna,Oslo

På Industrikonferansen 2016 vil næringslivsledere, politikere og samfunnsaktører diskutere utviklingen, mulighetene og fremtiden til norsk industri.

INDUSTRIKONFERANSEN er en av Norsk Industris viktigste møteplasser. Årlig deltar rundt 350 næringslivsledere, politikere og samfunnsaktører på konferansen.

Få frem mulighetene

Vi må synliggjøre mulighetene i alle de spennende bransjene vi finner i norsk industri med naturgitte fordeler, unik kompetanse og unik ressurstilgang. Nå skal vi se på hvordan vi kan utvikle, støtte og videreføre dette gode utgangpunktet for å sikre en bærekraftig plan for videre verdiskapning i norsk industri.

Sikre de viktigste verdiene

I Norsk Industri er opp mot 80 % av verdien i bedriftene immateriell verdier (IP). Kunnskapen, de tekniske løsningene og de synlige attributtene som er unike for hver enkelt bedrift, representerer Norges fremtid. For å kunne bygge et vedvarende konkurransefortrinn i disse bedriftene trenger de immaterielle verdiene å beskyttes og forvaltes klokt.

 

Start med en gratis IP-sjekk

Onsagers jobber tett på Norsk Industri og NHO med egen medlemsfordel. Det er utviklet en egen gratis tjeneste for medlemmene, kalt IP-sjekk. Her får man en kartlegging over de immaterielle verdiene i selskapet og et forslag til konkrete tiltak mot videre sikring, forvaltning og bedre utnyttelse av de immateriell verdiene.

Kjemisk_SOME
Verdier

Arrangementsinfo

Radisson Hotel Alna

Tevlingveien 21
Oslo, Norway

9. mai 2016

Kontaktpersoner

Lars-Fredrik Urang
CEO - Head of Patent
Leder i Onsagers, siv.ing. og rådgiver i IP-strategi og håndhevelse. Hans kommersielle bevissthet og interesse for teknisk utvikling gjenspeiles i lederskapet og Onsagers' kultur.
Axel Krabberød
MSc. Marketing og teknologiledelse
Tilbyr strategisk råd rundt forretningsmodeller og IP-strategi, med fokus på flersidige plattformer og teknologi som et strategisk virkemiddel for å endre forretningsmodellen.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Både på CES-messen i Las Vegas, i tweets fra Elon Musk og øremerkede midler fra president Obama, vises en økt tro på selvkjørende biler i nærmeste fremtid.
1787
Delingsøkonomien vil utfordre dagens transaksjonsbaserte forretningsmodeller med 3djeparts deling og formidling av varer og tjenester via nettet. Det formelle eierskapet til varemerker, tekniske løsninger og design vil da bli en enda viktigere verdi for bedriften.
1650
Kjemisk industri er en sterkt konkurranseutsatt bransje hvor det er viktig å sikre sine rettigheter. Dorte Lajer deler av sin kunnskap om de nyeste endringene i patentregelverket på Nordisk Kemistmöte i Porvoo.
1705
Idealisme alene er ikke nok – men det hjelper! Vi tok en prat med Bellona rundt det grønne skiftet og miljøteknologi innen maritim næring.
2964
bolger