Arrangement

Agora – Industri Futurum

19. oktober 2016 - 20. oktober 2016

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardemoen, 2060

På Agora – Industri Futurum møtes norske teknologibedrifter for å diskutere og utveksle kunnskap om teknologiskiftet og hvordan vi kan gjøre Norge til fremtidens industrivinner.

«Industri Futurum – Fremtiden produsert i Norge».

Norge trenger også en plan videre, Tyskland kaller det Industri 4.0 protokollen, Industri Norge kaller det Industri Futurum. Tanken er at norske bedrifter skal komme sammen om et mål for å lage et initiativ for fremtidens industri. På konferansen vil tekniologibedrifter møtes for å diskutere teknologiskiftet og hvordan Norge kan bli en industrivinner.

Hva skal til for å bli fremtidens industrivinnere?

Foto: Norsk industri

Foto: Norsk Industri

På Industri Futurum samles teknologisselskaper fra Norge og deler kunnskap på tvers av bransjer og fagområder, som digitalisering, automatisering, sensorteknologi, anvendelse av Big Data og introduksjon av nye, avanserte materialer. De pågående teknologiske og industrielle endringsprosessene gir nye muligheter for industriell verdiskaping i Norge. Norsk Industri vil ved hjelp av analyser, erfaringsoverføring og endring i rammebetingelser gjøre at slike prosesser skal gi muligheter for økt konkurransekraft for industrien.

Det foregår et stort teknologiskifte, i et rasende tempo, og det er viktigere enn noensinne å henge med.

Sikre sin teknologi og bygge vedvarende konkurransefortrinn

Onsagers stiller på Industri Futurum med representanter fra flere av våre bransjeteam blant annet fra Kjemisk industri, Helseindustrien og mekanisk industri.

Verdier

Med praktisk erfaring fra beskyttelse av konvergerende teknologi som kan være kombinasjoner av mekaniske, kjemiske og digitale løsninger vil Onsagers kunne bistå med IP-rådgivining i en industrikontekst.

Mange norske bedifter har ikke beskyttet sine viktigste verdier og opplever å bli kopiert eller hindret i å lykkes i utlandet pga. at de ikke har skaffet seg rettigheter til egen teknologi, eller krenker andres rettigheter.

Les aktuelle saker om norske bedrifter og IPs betydning her

NHO og Norsk Industri har valg Onsagers som partner på beskyttelse av immateriell verdier, bl.a. ettersom vi har bred erfaring fra bransjene og dedikerte bransjeteam. Les mer

Arrangementsinfo

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hans Gaarders veg 15
Gardemoen, 2060 Norway

19. oktober 2016 - 20. oktober 2016

Kontaktpersoner

Kim Livgard
Cand Scient, Biokjemi
Utdannet i biokjemi og jobbet med kreftforskning. Kunnskap innen life science, plantetoksiner, rekombinant produksjon av proteiner, proteinseparasjon, fiskevaksiner m.m.
Hjelper bedrifter med å opprette og beholde IP-rettigheter, lage strategier, heve kompetansen og bistå ved rettstvister. Hans 8 år i Patentstyret har vært verdifullt for klientene.
Kari Simonsen
Cand.scient., Biokjemi
Utdannet i biokjemi/bioteknologi med kunnskap innen life science, farmakologi, legemiddelkjemi m.v. I tillegg næringsmiddelområdet, aquakultur m.m. Med ekstra forse i håndhevelse.
Axel Krabberød
MSc. Marketing og teknologiledelse
Tilbyr strategisk råd rundt forretningsmodeller og IP-strategi, med fokus på flersidige plattformer og teknologi som et strategisk virkemiddel for å endre forretningsmodellen.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Utveksle teknologi med samarbeidspartnere kan skape fordelaktige synergieffekter, bare du velger riktig samarbeidsform. Jeg tok en prat med vår ekspert på tekniske samarbeid.
1469
Kjemisk industri er en sterkt konkurranseutsatt bransje hvor det er viktig å sikre sine rettigheter. Dorte Lajer deler av sin kunnskap om de nyeste endringene i patentregelverket på Nordisk Kemistmöte i Porvoo.
967
Norsk ferdigvareindustri har ingen naturgitte fortrinn, og konkurransekraften er bygd på erfaring og hardt arbeid. Nå lanseres 4 programmer fra Norsk Industri som skal øke konkurransekraften.
1303
Onsagers er valgt til NHOs IP-partner for patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Avtalen skal bidra til et kunnskapsløft og økt konkurransekraft for NHOs medlemmer.
1680
bolger