Arrangement

Industri 2019

29. oktober 2019 - 30. oktober 2019

Bodø

Industrikonferansen er en møtearena for prosessindustrien hvor fremtidig vekst med bærekraft, industriinnovasjon, Co2 fangst og lavutslippsløsninger er noe av de sentrale tema som vil diskuteres grundig.

Industrikonferansen er en møtearena for prosessindustrien og samler alle de vitkitgste aktørene til en diskusjon om teknologi, utvikling, muligheter og utfordringer.

Bred og aktuell agenda

Viktig tema og spørsmål som vil bli god belyst med flere innlegg og ulike perspektiv:

 • Industri, politikk og rammevilkår.
 • Bærekraft og finansiering
 • Fremtidsvisjoner for industrien
 • Fra industriinnovasjon til business
 • Co2 fangst og mot lavutslippsløsninger for industrien
 • Hva må til for fremtidig industrivekst i Norge

Onsagers med NHO medlesmfordel og gratis IP-sjekk

Onsagers stiller på industri 2019 med Christiin og Trond som vil være tilgneglig for doskusjoner rundt hvordan prosessindustrien kan sikre sitt konkurransefortrinn i kontekst av programmet fra disse 2 dagene i Bodø.

På industri 2019 i Bodø har vi med en ny digital IP-sjekk. Tar man en Onsagers IP-sjekk™ får man råd på hvordan man kan sikre og stryke sin konkurransekraft ved bruk av IP og IPR.

Bruk Onsagers IP-sjekk™ for å få en oversikt over hvilke grep du burde ta for å sikre viktige prosess og ressurser i bedriften.

Sagt og Onsagers IP-sjekk:

– «gir nyttige innspill til bedriftens strategiske plan»

– «løfter frem behov for bedre avtaler»

– «avdekker verdier som ikke er sikret godt nok»

Ta en IP-sjekk – her

 

Hele programnmet:

Program Industri 29. oktober 2019

  • Regjeringensambisjoner for Norges digitale konkurranseevne
   Nikolai Astrup, digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Forskning og samskaping for fremtidens industri
   Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
  • Næringslivet trenger forutsigbare rammebetingelser for den kraftkrevende industrien
   Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO
  • Industrien en grunnpilar for LO
   Hans Christian Gabrielsen, leder LO
  • Bærekraft sett i et internasjonalt perspektiv
   Espen Barth Eide, norsk statsviter og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere direktør i World Economic Forum
  • Prosess 21 krav til bærekraft
   Gabriella Tranell, professor ved Institutt for Materialteknologi, NTNU
  • Why is disruptive models critical for tackling environmental challenges?
   Maxfield Weiss, Director Corporate
   Engagement Europe, CDP (formerly the Climate Disclosure Project)
  • Ny norsk batterifabrikk, et steg inn i fremtidens industrisatsing
   Odd Moen, Head of Strategy and Business Development Offshore and Marine Center, Siemens AS
  • Norges største industriinvestering- er det mulig?
   Tom Jensen, CEO, Freyr AS
  • Energieffektiv kobberproduksjon
   Cay Nordhaug, hovedtillitsvalgt og Nils Gjelsten. adm. direktør Glencore Nikkelverk
  • Finansnæringen som en pådriver for det grønne skiftet
   Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst, Nordea Sustainable Finance Norway
  • Transforming Today Not Tomorrow
   Omera Khan, Professor of Supply Chain Management Ph.D, Royal Holloway, University of London
  • The Journey to Innovation
   Thomas F. Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norge

Program Industri 30. oktober 2019

  • En bærekraftig bergindustri
   Anita Hall, generalsekretær, Norsk Bergindustri
  • Forskningssamarbeid som bærebjelke for innovasjon
   Benjamin Ravary, Eramet Norway FoU-direktør og leder i Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening
  • Mulighetsstudie for sirkulær økonomi i prosessindustrien
   Gunnar Grini, bransjesjef – Gjenvinningsbransjen. Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri
  • Norcems karbonfangstprosjekt har målet i sikte –status og fremtidsplaner
   Per Brevik, Direktør for alternativt brensel og bærekraft, HeidelbergCement
  • Elkems på vei mot nullutslipp med – bio-karbon
   Alf Tore Haug, konsernansvarlig for energieffektivisering i Elkem ASA
  • Sofasamtale om hva som må til for fremtidig industrivekst i Norge
   Frode Alfheim leder Industri Energi og Stein Lier-Hansen, adm. direktør, Norsk industri
  • Kompetanse for fremtidens industri
   Kjetil Tvedt, bransjesjef i Norsk Industri
  • Hvordan verdsettes de grønne arbeidsplassene i Norge?
   Susanne M. Nævermo-Sand, Sustainability Manager, Celsa Nordic og Geir Vollsæter er spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi
  • Samtale mellom foredragsholderne + oppspill til avsluttende kommentarer fra deltagere som har vært med på studieturen til Mo i Rana.
  • Oppsummering av Industri 2019
   Daniel Bjarmann-Simonsen, påtroppende regionsdirektør i NHO Nordland

Sees på Industri 2019!

Arrangementsinfo

Bodø

29. oktober 2019 - 30. oktober 2019

Kontaktpersoner

Håndterer varemerker, piratkopier og urettferdig konkurranse for multinasjonale selskaper. Tidligere leder for Patentstyrets juridiske avdeling og var deres delegat i WIPO og EPO.
Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Har du et produkt eller en teknologi som kan inngå i og styrke andre aktørers sluttprodukt? Da bør du ha en solid IP-strategi, som sikrer din komponent og gir økt forhandlingskraft.
5038
En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt…
4324
Sitter du på en idé, bør du velge riktig forretningsstrategi. Det er dessverre mange som ikke gjør en kvalifisert vurdering av hva som er den beste måten å forvalte ideen på, slik at den gir høyest mulig verdi.
4879
Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.
2327
bolger