Arrangement

Industri 2018 – Bodø

26. september 2018 - 27. september 2018

Scandic Havet Hotell Bodø,Bodø,8006

På industri 2018 i Bodø møtes industrien til en gjennomgang av de viktige driverne i tiden, lære av hverandre og stake ut en bærekraftig kurs videre.

På årets Industri 2018 i Bodø, møtes de mest sentrale industrigrenene til en felles gjennomgang av dagens drivere i Nord (og Norge.) Bærekraft og hvordan henge med med de nye forretningsmodellene, kraven og rammevilkårene til å drive bærekraftig med ny teknologi. Mange sentralt tema vil bli presentert fra kjente politiske aktører og sentrale industri og media aktører.

På programmet finner vi følgende spennende punkter:

  • Industriell og bærekraftig vekst i nord
  • Norske industrivisjoner og finansiering av disse
  • Næringslivets perspektivmelding: Utfordrende fremtidsbilde for anderledeslandet
  • Bærekraft bidrar til nye forretningsmodeller
  • Planlegger fossilfri stålproduksjon
  • Et samfunn i endring med flere krav til nye produkter
  • Hvordan bli en foretrukket leverandør til norsk og internasjonal prosessindustri?
  • Kompetanse, teknologi og markedskunnskap – til å skaffe seg konkurransefortrinn
  • Blockchain-teknologien som kan revolusjonere verden
  • Rammebetingelser for Industrien

Medlemsfordel for Norsk Industri og NHO

Onsagers stiller også i år på Industri 2018 med Trond Ramsvik og Christiin Sangvik-Jebsen. De vil vært tilgjengelig i begge dager for samtaler rundt hvordan man kan bruke IP for å sikre og styrke bedriftens konkurransefortrinn.

Les mer om medlemsfordelene her

Arrangementsinfo

Scandic Havet Hotell Bodø

Tollbugata 5
Bodø, 8006 Norge

26. september 2018 - 27. september 2018

Kontaktpersoner

Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.
Håndterer varemerker, piratkopier og urettferdig konkurranse for multinasjonale selskaper. Tidligere leder for Patentstyrets juridiske avdeling og var deres delegat i WIPO og EPO.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Den internasjonale BIOPROSP-konferansen lykkes med å forene vitenskap og næringsinteresser. Fremover vil vi se flere nye medisiner og næringsmidler som et resultat av bioprospektering i det marine miljøet som vil komme samfunnet til gode.
985
bolger