Arrangement

GASSMAKS 2016

7. april 2016 kl.08:30 - 16:00

Norges forskningsråd,Oslo

Norges forskningsråd inviterer til avslutningskonferansen: «10 år med GASSMAKS – Resultater og veien videre for norsk prosessindustri».

Med overgangen til fornybar energi vil gassens rolle gradvis endres fra direkte bruk til back-up for fornybar energi. Det ventes samtidig en kraftig vekst i direkte bruk av gass i form av LNG innen hele transportsektoren, fra maritim sektor til veitransport.

Prioriterte forskningstema i GASSMAKS har vært konvertering og bruk av naturgass til plastråstoff, plast, syntesegass, syntetiske drivstoff, energiprosesser, karbonmaterialer, metallurgiske prosesser og næringsstoffer som proteiner og fett.

Kjemisk_SOME

Norsk industri med unik gasskompetanse

Den norske gassindustrien og norske akademiske miljøer har en ledende teknologiposisjon innenfor strategiske deler av de prosesstekniske fagfeltene. Både den sterke posisjonen og kompetansen norsk industri har skaffet seg vil være viktig i tiden fremover, i lys av vesentlige endringer i gassmarkedene, energimarkedene og internasjonal klimapolitikk.

Prosjekter tilsvarende GASSMAKS vil i fremtiden gå innunder Forskningsrådets BIA-program: Brukerstyrt Innovasjonsarena.

Onsagers skal på GASSMAKS’ avslutningskonferanse 7. april for å lære mer om hva som har kommet ut av GASSMAKS-programmet, og hvordan denne forskningen vil bli tatt videre.

Se programmet her

Bransjeteam innen kjemisk industri samt olje og gass

Onsagers har et stort fagmiljø innen kjemisk industri samt olje og gass med fokus på beskyttelse av immateriell verdier (IP). Gassmaks vil sette søkelyset på nettopp denne unike kompetansen, og vi vil delta for å bidra med et IP-perspektiv om hvordan vi kan sikre vår kunnskap i form av unike ideer, varemerker og design.

Ta kontakt med Dorte Lajer for å høre mer om vårt IP-perspektiv på årets GASSMAKS.

Les mer om vårt IP-perspektiv: Kjemisk industri, her – Olje og Gass, her

Arrangementsinfo

Norges forskningsråd

Drammensveien 288
Oslo, Norge

7. april 2016 kl.08:30 - 16:00

Kontaktpersoner

Dorte Lajer
Siv.ing. - Kjemi
Siv.ing. i uorganisk kjemi med kunnskap om prosesskjemi, gjødsel, katalyse, materialvitenskap, miljøteknologi, solceller, olje- og gassteknologi, mekanikk i kjemisk industri m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Kjemisk industri er en sterkt konkurranseutsatt bransje hvor det er viktig å sikre sine rettigheter. Dorte Lajer deler av sin kunnskap om de nyeste endringene i patentregelverket på Nordisk Kemistmöte i Porvoo.
1745
Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.
2422
Enten forretningsideer er bygget på en visjon eller tilbyr en ny teknisk forbedring, er det alltid lettere å lykkes om man har en IP-beskyttelse i hånden.
2767
bolger