Arrangement

Frisk fisk 2019

6. februar 2019 - 7. februar 2019

Clarion hotel The Edge,Tromsø,9008

Fiskehelse og fiskevelferd er et av de viktigste temaene i oppdrettsnæringen. Bedre fiskehelse og -velferd er en av nøklene til å sikre en mer bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Frisk fisk-konferansen er i sin helhet viet dette temaet.

Konferansen er en nasjonal møteplass for fiskehelse, arrangert av Tekna Havbruk og fiskehelse. Intensjonen er å være oppdrettsnæringens, forskningsmiljøene og forvaltningen i Norge sin viktigste arena for faglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging innen fiskehelse. Vi finner utfordringene knyttet til fiskehelse langs hele kysten, mens type utfordringer kan variere fra lokasjon til lokasjon. Foredragsholderne og parallellsesjonene belyser de ulike utfordringene, blant annet knyttet til immunologi, ILA, lakselus, velferd, bakterier, virus og rensefisk.

Ta en prat med Onsagers’ fageksperter

Onsagers’ bransjeteam for havbruk og fiskeri deltar på Frisk fisk-konferansen. Forskning og utvikling knyttet til helse og medisiner i oppdrettsnæringen er sterkt knyttet til immaterielle verdier, for eksempel rundt medisin- og vaksine-formuleringer og teknologi. Våre rådgivere tar gjerne en uforpliktende prat rundt IP-utfordringene til bransjen og til din virksomhet spesielt. Send gjerne en henvendelse i forkant av konferansen for å sette opp et møte.

Les vår refleksjon rundt innovasjon innen fiskehelse her

Ta IP-sjekken

Oppdrettsnæringen er svært innovasjonsdrevet, noe som gir et stort behov for å ivareta immaterielle verdier (IP) og være bevisst sitt handlingsrom og egne immaterielle rettigheter knyttet til teknologi, forskning og utvikling. Onsagers’ IP-sjekk er en enkel test som kartlegger din bedrifts konkurransefordeler. Basert på bedriftens styrker vil du få en anbefaling på hvordan disse kan sikres og styrkes ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse).

Ta IP-sjekken her.

Arrangementsinfo

Clarion hotel The Edge

Kaigata 6
Tromsø, 9008

6. februar 2019 - 7. februar 2019

Kontaktpersoner

Kari Helene Simonsen
Cand.scient., Biokjemi
Utdannet i biokjemi/bioteknologi med kunnskap innen life science, farmakologi, legemiddelkjemi m.v. I tillegg næringsmiddelområdet, aquakultur m.m. Med ekstra forse i håndhevelse.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Norsk oppdrettsnæring skal bli best i verden på fiskevelferd med fokus på FOU og anvendelse av ny teknologi. Dette kan gi nye, spennende vekstområder innen oppdrettsnæringen, men det vil også åpne opp markedet internasjonal med økt konkurranse.
3831
Markedet og myndigheter stiller alle krav til en bærekraftig drift og en mer skånsom behandling av fisk i oppdrettsnæringen. Innovasjon på fiskehelse, med bedre formuleringer av fiskevaksiner kan vise seg å være en lønnsom vei å gå for en næring som vet hvor mye et godt omdømme betyr for utvikling…
1810
bolger