Arrangement

Fremtidens skipsfart

9. mars 2017 kl.09:00 - 14:15

Gamle Museet Konferansesenter,Oslo,0152

På Fremtidens skipsfart vil man diskutere kursen videre for en utsatt bransje som trenger økt fokus på teknologi for å innfri nye, strengere krav til bransjen.

Norge skal forsatt være en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, da må vi ha evne og vilje til omstilling og nysatsing. Parisavtale, endring i handelsmønster og lavere råvarepriserstår næringen ovenfor en stor utfordring, hvor mye kan løses med teknologi . På konferansen "Fremtidens skipsfart" vil kursen videre bli diskutert.

Noe av spørsmålene som man ønsker å besvare:

  • Er det noen vei ut av bølgedalen for shippingmarkedet?
  • Hvordan vil regelverk, marked  og trender påvirke fremtidens markedsbalanse?
  • Hva er fremtidens skipsfart og hvilken restruktureringer må til for å komme dit?
  • Hva slags teknologi vil prege den maritime bransjen fremover?
  • Er fremtidens skip her allerede

Fra Onsagers bransjegruppe for maritim bransje stiller Anne Johnsen og Henrik Rode.

Les om hvilken teknologi Onsagers tror vil prege maritim bransje fremover:

Foto: Shutterstock

Nå kommer Smart Ships

I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, fikk vi for første gang se fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, og nå gjør også autonome skip sitt inntog

Arrangementsinfo

Gamle Museet Konferansesenter

Dronningensgate 4
Oslo, 0152

9. mars 2017 kl.09:00 - 14:15

Kontaktpersoner

Anne Johnsen
Siv.ing. - Maskinteknikk
Sivilingeniør maskin med kunnskap om skip, plattformer, stigerør, subsea-installasjoner, nedihullsinstallasjoner, Running Tool, oppdrettsanlegg, bygningskonstruksjoner m.m.
Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog.
2083
Idealisme alene er ikke nok – men det hjelper! Vi tok en prat med Bellona rundt det grønne skiftet og miljøteknologi innen maritim næring.
3207
På medlemsmøtet for maritim bransjeforening i Norsk Industri var lav oljepris elefanten i rommet, og alle var enige om at oljerelaterte aktører må tenke nytt.
1975
Krevende miljøkrav har ført til et kursskifte innen maritim industri, mot mer miljøvennlige fremdriftssystemer og lavere energiforbruk.
4981
bolger