Arrangement

Framtidens Smoltproduksjon 2018 – Sunndalsøra

23. oktober 2018 - 24. oktober 2018

Sunndal kulturhus,Sunndalsøra,6600

Dette er den femte konferansen om utviklingen innen smoltproduksjon, hvor resirkulering av vann i akvakultur er i fokus.

Oppdrettsnæringen er en av Norges største eksportnæringer, og smoltproduksjon i lukkede anlegg er en svært viktig del av næringen. Teknologi, helse og velferd, og drift av landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø er sentrale tema under den femte konferansen om bruk av resirkulering av vann i akvakultur.

Det to-dagers arrangementet er i regi av Nofima og Sunndal Næringsselskap. Deltakere får ta del i foredrag og diskusjoner rundt produksjon av laks i lukkede systemer i framtiden, erfaringer fra industrien med smoltproduksjon i RAS, erfaringer med semi-lukkede systemer i sjøen, teknologisk innovasjon innen RAS teknologi, helse og velferd hos postsmolt, vannbehandling og vannkvalitet i RAS.

Du kan møte Onsagers’ bransjeteam for havbruk og fiskeri under konferansen, enten på stand eller ved å avtale et møte i forkant. Oppdrettsnæringen og smoltproduksjonen er en næring som er under stor utvikling, hvor IP kan være av betydning når man skal hevde seg i markedet. Vi tar gjerne en uformell fagprat om hvordan IP kan brukes for å øke deres konkurransefordeler.

Arrangementsinfo

Sunndal kulturhus

Auragata 2
Sunndalsøra, 6600

23. oktober 2018 - 24. oktober 2018

Kontaktpersoner

Liv-Heidi Thoresen
Siv.ing. Kjemi og Biokjemi
Sivilingeniør i bioteknologi med konsernbakgrunn. Har kunnskap om biokjemi, prosesskjemi, vannbehandling, oppdrett, farmasi, næringsmiddelkjemi, organisk- og uorganisk kjemi m.m.
bolger