Arrangement

Fra Big Data til Smart Data

15. juni 2017 kl.09:00 - 16:00

Scandic Solli,Oslo,0202

Fra Big Data til Smart Data-konferansen tar opp forskjellige muligheter med enorme datamengder, men også utfordringer rundt sentrale personvernprinsipper.

Konferansen, i regi av Tekna, gir en faglig oppdatering med aktuelle foredrag fra industri, forskning og utvikling, og man kan møte kollegaer fra ulike bransjer og utveksle erfaringer.

Muligheter
Hovedtemaene på konferansen er hvordan man kan gå fra Big Data til Smart Data i industrielle applikasjoner, og om hva som hva skal til for å utvikle nye digitale produkter og løsninger på tvers av industrier for å kunne tilby fremtidsrettede produkter og tjenester.

Big Data Cybernetics er et tverrfaglig område som vil kunne skape internasjonal presedens og bidra til å utvikle Norge til en internasjonal spydspiss for håndtering av Big Data. Dette og andre relaterte temaer blir presentert denne dagen.

Personvern
Skal man utvikle teknologi med Big Data, kommer man ikke utenom ivaretagelse av individenes rettigheter. Det blir derfor en innføring om de nye kravene i EUs forordning for personvern (GDPR), som må være innebygget i nye løsninger, av Catharina Nes, Fagdirektør i Datatilsynet.

Noen utvalgte forelesere
Emanuele Della Valle (PhD, Assistant Professor, Politecnico Di Milano), Christian Møller (PhD, Chief Technology Officer, Kongsberg Digital AS) og Harald A. Martens (Professor II, gründer og forskningsleder, NTNU og Idletechs).

Hele programmet kan du se her.

Onsagers deltar
Arnulf Crowo er lederen av Onsagers’ bransjeteam for IT og kommunikasjon. Han har kunnskap om en rekke tekniske områder, og erfaring om hvordan utviklere bør ivareta sine immaterielle verdier. Han synes det er spennende med ny teknologi og slår gjerne av en prat.

Ericsson AB posisjonerer seg i forkant av 5G-standard

Foto: Shutterstock

Den nye standarden som skal gjelde for det fremtidige 5G-nettet skal etter planen være på plass i løpet av 2020. Ericsson AB har nå startet å ta taktiske grep for å sikre at deres patenter blir en del av den nye 5G-standarden. Les mer om dette, her.

Arrangementsinfo

Scandic Solli

Parkveien 68
Oslo, 0202

15. juni 2017 kl.09:00 - 16:00

Kontaktpersoner

Arnulf Crowo
Cand. Scient - Fysikk
Utdannet i fysikk med kunnskap om industriell instrumentering, akustikk, sensorer, kommunikasjonsteknologi, smartteknologi, datamaskiner og programvare m.m.
Axel Krabberød
MSc. Marketing og teknologiledelse
Tilbyr strategisk råd rundt forretningsmodeller og IP-strategi, med fokus på flersidige plattformer og teknologi som et strategisk virkemiddel for å endre forretningsmodellen.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Å beskytte varekategorier som sko og klær mot kopier, har vist seg å være en nesten umulig oppgave ut over varemerkebeskyttelse. Ny teknologi, som 3D-printing, NFC-chips og blockchain, kan være løsningen.
1056
Den nye standarden som skal gjelde for det fremtidige 5G-nettet skal etter planen være på plass i løpet av 2020. Ericsson AB har nå startet å ta taktiske grep for å sikre at deres patenter blir en del av den nye 5G-standarden.
951
Dataspill har blitt milliardbutikk, og industrien omsetter nå for mer enn film- og musikkbransjen til sammen. Aktører som har beskyttet ideer, design og tekniske løsninger står igjen som vinnerne.
2012
Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier med industri 4.0.
1880
bolger