Arrangement

Emballasjedagene 2018 – Sandefjord

14. november 2018 - 16. november 2018

Scandic Park Sandefjord, Sandefjord, 3208

Årets emballasjedager har valgt temaet IVARETA, noe som blant annet omfatter all emballasjes formål om å beskytte et produkt og et stadig økt miljøfokus knyttet til emballasje.

Emballasje er et svært viktig element for alle typer leverandører av varer og produkter. Emballasjen har mange funksjoner. Ikke bare skal den ivareta produktet, men også være enkel å bruke, redusere matsvinn, bidra til markedsføring m.m. Ikke minst er mange opptatt av hvor mye emballasje man trenger og avfallet det produserer. Derfor har Emballasjeforeningen valgt “ivareta” som en rød tråd gjennom arrangementet, og bruker denne paraplyen til å drøfte de utfordringer og hensyn bransjen må håndtere.

Konferansen har et omfattende program over 2,5 dager, som belyser problemstillingene fra ulike vinkler gjennom foredrag og debatter.

Innen emballasje fins det en rekke IP-relaterte problemstillinger å håndtere. Det kan være knyttet til emballasjens funksjon, design eller merkevarebyggende elementer. Onsagers’ bransjeteam for kjemisk industri er tilstede under konferansen. Du treffer oss på standen, eller kan booke et møte i forkant.

Arrangementsinfo

Scandic Park Sandefjord

Strandpromenaden 9
Sandefjord, 3208

14. november 2018 - 16. november 2018

Offshore Strategikonferansen – OSK 2019

OSK 2019 setter i år fokus på global konkurransekraft med norsk forankring.

EWOS Nyttårskonferansen 2019

For 26. gang arrangerer EWOS Nyttårskonferansen for fôrindustrien innen havbruk og fiskeri. Analytikere og ledere vil gi innsikt om næringen som opplever kraftig endring.

Organisk kjemisk vintermøte 2019 (OKV 2019)

Organisk kjemisk vintermøte 2019 samler det organisk-kjemiske fagfellesskapet i Norge til nettverksbygging og en faglig oppdatering fra forskerer, professorer og nyutdannede organikerer.

bolger