Arrangement

Eksportkonferansen 2019

30. april 2019

Clarion Hotel The Hub,Oslo,0155

Norge er på defensiven når det gjelder eksport. På årets Eksportkonferanse skal det diskuteres hvordan vi kan tette eksportgapet.

Skal man lykkes å vokse globalt må forutsetningene for eksport være tilstede. Vi har mange norske bedifter som hevder seg i den globale konkurransen, men samtidig taper Norge eksportandeler sett i forhold til land vi vanligvis sammenligner oss med. Norge er det landet i OECD-området som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene, med en halvering av Norges markedsandel siden 1998. Hvorfor? Hvordan ser norske bedrifters konkurransesituasjon ut?
Hvordan skal vi tette eksportgapet?

Utfordringen med risikokapital
Av de 25 største eksportørene av teknologi og tjenester er det bare en som ikke leverer til offshorenæringene. Vi tenger flere ben å stå på. Tilgangen til risikokapital er essensielt for at Norge skal få et større nærings og eksportmangfold. Har vi attraktive nok investeringsobjekter her til lands?
Hvor ligger eksportmulighetene? 
Norsk næringsliv trenger flere ben å stå på. Bedriftenes rammevilkår er blant verdens beste, men hvilke næringer kan skaleres opp og hva trengs for å lykkes med skalering og vekst? Hvordan kan Norge bli enda bedre på kommersialisering?
Handlingsrom, rettigheter ohg konkurransekraft
Onsagers jobber med mange bedrifter som satser globalt. Å ha kontroll på egne og andres rettigheter er helt grunnleggende forutsetninger for å kunne etablere seg og vokse i nye markeder. Onsagers stiller på Eksportkonferansen ved Kristoffer Weltzien. Ta kontakt direkte om du vil ta en prat om IP og Eksport.
Ønsker du å styrke din konkurransekraft ytterligere – Test vår nye IP-sjekk her
Eksportkonferanser er i regi av:

Arrangementsinfo

Clarion Hotel The Hub

Biskop Gunnerus' gate 3
Oslo, 0155 Norge

30. april 2019

Kontaktpersoner

Hjelper bedrifter med å opprette og beholde IP-rettigheter, lage strategier, heve kompetansen og bistå ved rettstvister. Hans 8 år i Patentstyret har vært verdifullt for klientene.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter er det viktig å reagere raskt. Aktiv bruk av IP-rettighetene gir mulighet for å skape større verdier for bedriften.
1381
Alexander Osterwalder oppfordrer norsk næringsliv til kontinuerlig innovasjon i forretningsmodellen samt å fremme organisasjonskultur som systematisk jobber med å feile.
2266
bolger