Arrangement

EHiN 2018 – Norges nasjonale e-helse-konferanse

13. november 2018 - 14. november 2018

Oslo Spektrum,Oslo

E-helse i Norge (EHiN) arrangeres for femte gang, og har blitt en viktig arena for å diskutere ulike aspekter ved digitalisering av helsesektoren.

Teknologi og digitalisering er i førersetet også i helsesektoren, og berører ømfintlige tema som personvern, digitale pasientjournaler, digital omsorg osv. Ny tekologi er sentral i alle strategier for fremtidens helseprosesser, noe som gjør at EHiN blir en sentral møteplass for helsesektoren og tilhørende tjenesteleverandører. Konferansen ble startet av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge med mål om å skape kompetanseutveksling IT-bransjen og helsesektoren.Blant temaene som er lovet på programmet, er:

  • Sikkerhet og personvern
  • E-helseforskning
  • Norge som e-helsenasjon
  • Velferdsteknologi

 

Onsagers bransjeteam

Onsagers’ team for farmasi og legemiddelindustrien er tilstede på konferansen. Du kan møte Onsagers’ bransjeteam for helseindustrien under konferansen, ved Edmund Andre Høydal og Line Sørensen. Teknologiutvikling og innovasjon skjer i et dramatisk tempo innen helsesektor og helseteknologi. Det er av stor betydning å ivareta immaterielle eiendeler i disse prosessene, fra start til slutt. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere IP , eller book et møte i forkant.

Ny Digital IP-sjekk

Onsagers har akkurat lansert en smart Digital IP-sjekk hvor man kartlegger sitt konkurransefortrinn og får råd på hvordan disse kan sikres og styrkes ved strategisk bruk av IP, eller ved etaleringa av IPR som Patent-, værmerke-, og designbeskyttelse.

Ta IP-sjekken her

Arrangementsinfo

Oslo Spektrum

Sonja Henies plass 2
Oslo, Norge

13. november 2018 - 14. november 2018

Kontaktpersoner

Edmund André Høydahl
Cand.pharm. med hovedfag i legemiddelkjemi
Cand.pharm. med hovedfag i legemiddelkjemi. Jobbet som apotektekniker, labtekniker, provisorfarmasøyt og senioringeniør. Kunnskap om vaksiner, medisiner, legemiddelformulering m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Utvikling av et nytt legemiddel til markedet er en lang og kostbar prosess. Ved å tilføre et farmasøytisk perspektiv til IP-strategien, kan dette gi legemiddelet lengre levetid og et større kommersielt potensial.
3927
Den internasjonale BIOPROSP-konferansen lykkes med å forene vitenskap og næringsinteresser. Fremover vil vi se flere nye medisiner og næringsmidler som et resultat av bioprospektering i det marine miljøet som vil komme samfunnet til gode.
1251
Under Oslo Life Science 2017 ble livsvitenskap satt på dagsordenen for andre året på rad. Onsagers’ bransjeteam innen farmasi og biotek deler sine refleksjoner fra konferansen.
1212
Skal du opprette varemerke for et registrert legemiddel, er det viktig å vite hvilke 7 krav som stilles for å komme gjennom Statens Legemiddelverks nåløye.
1853
bolger