Arrangement

EHiN 2018 – Norges nasjonale e-helse-konferanse

13. november - 14. november

Oslo Spektrum, Oslo

E-helse i Norge (EHiN) arrangeres for femte gang, og har blitt en viktig arena for å diskutere ulike aspekter ved digitalisering av helsesektoren.

Teknologi og digitalisering er i førersetet også i helsesektoren, og berører ømfintlige tema som personvern, digitale pasientjournaler, digital omsorg osv. Ny tekologi er sentral i alle strategier for fremtidens helseprosesser, noe som gjør at EHiN blir en sentral møteplass for helsesektoren og tilhørende tjenesteleverandører. Konferansen ble startet av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge med mål om å skape kompetanseutveksling IT-bransjen og helsesektoren.Blant temaene som er lovet på programmet, er:

  • Sikkerhet og personvern
  • E-helseforskning
  • Norge som e-helsenasjon
  • Velferdsteknologi

 

Onsagers bransjeteam

Onsagers’ team for farmasi og legemiddelindustrien er tilstede på konferansen. Du kan møte Onsagers’ bransjeteam for helseindustrien under konferansen, ved Edmund Andre Høydal og Line Sørensen. Teknologiutvikling og innovasjon skjer i et dramatisk tempo innen helsesektor og helseteknologi. Det er av stor betydning å ivareta immaterielle eiendeler i disse prosessene, fra start til slutt. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere IP , eller book et møte i forkant.

Ny Digital IP-sjekk

Onsagers har akkurat lansert en smart Digital IP-sjekk hvor man kartlegger sitt konkurransefortrinn og får råd på hvordan disse kan sikres og styrkes ved strategisk bruk av IP, eller ved etaleringa av IPR som Patent-, værmerke-, og designbeskyttelse.

Ta IP-sjekken her

Arrangementsinfo

Oslo Spektrum

Sonja Henies plass 2
Oslo, Norge

13. november - 14. november

Kontaktpersoner

Edmund André Høydahl
Cand.pharm. med hovedfag i legemiddelkjemi
Cand.pharm. med hovedfag i legemiddelkjemi. Jobbet som apotektekniker, labtekniker, provisorfarmasøyt og senioringeniør. Kunnskap om vaksiner, medisiner, legemiddelformulering m.m.
Line Sørensen
M.Sc. - Bioteknologi
Utdannet i molekylærbiologi og bioteknologi med erfaring fra kjemi og life science. Hun har kunnskap om antistoffer, vaksiner, meieriprodukter og bakterier i næringsmidler m.m.

Teknologiutvikling av hurtigbåter og ferger – Tekna

Få innblikk i fremtidens hurtigbåter og ferjer, regelverk, driftserfaringer og sikkerhet.

TEKMAR 2018 – Trondheim

Møt oss på en av Norges største konferanser for lakseoppdrett i sjøbaserte anlegg.

Digital Energy 2018

Med industriell digitalisering, hva er de store digitale driverne, og hvilken kompetanse vil være mest verdsatt og etterspurt i den nye digitaliserte olje- og gassindustrien?

Avanserte fartøyer 2018 – Ulsteinvik

Autonome fartøy, fjernstyring, hydrogen og CO2-reduksjon er sentrale tema når NFEA samler maritim bransje til konferanse i november.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Utvikling av et nytt legemiddel til markedet er en lang og kostbar prosess. Tar man med et farmasøytisk perspektiv knyttet til formuleringer inn i en full livssyklus IP-strategi k…
1579
Den internasjonale BIOPROSP-konferansen lykkes med å forene vitenskap og næringsinteresser. Fremover vil vi se flere nye medisiner og næringsmidler som et resultat av bioprospek…
211
Under Oslo Life Science 2017 ble livsvitenskap satt på dagsordenen for andre året på rad. Onsagers’ bransjeteam innen farmasi og biotek deler sine refleksjoner fra konfera…
279
Skal du opprette varemerke for et registrert legemiddel, er det viktig å vite hvilke 7 krav som stilles for å komme gjennom Statens Legemiddelverks nåløye.
694
bolger