Arrangement

Den store pengedagen – NHO Agder

26. april 2019

Flekkefjord Kultursenter Spira,Flekkefjord,4400

Book en gratis speed-date med Chris om sikring av dine ideer og varemerke på «Den Store Pengedagen» i Flekkefjord. Skal du skaffe investorer, hjelper det med IP-rettigheter i hånda. Start med en IP-sjekk!

Den store pengedagen er et arrangement hvor du som bedriftsleder får faglig påfyll og «speed-dater» virkemiddelapparatet. Nøkkelen med denne dagen er muligheten for en-til-en samtale med de ulike aktørene.  Den Store Pengedagen er et samarbeid mellom NHO Agder, Innovasjon Norge, Forskningsrådet , Sørlandets Europakontor og Regionale forskningsfond Agder.

På årets Pengedag deltar Christian Abel på Speed date.

Chris leder vårt Bergens kontor og har en spennende bakgrunn med formell utdannelse inne både jus og biotech. Han har også jobbet i USA med IP-rådgivning, og er autorisert å føre saker i US Patent and Trademark Office. På Speed daten vil han kunne gi gode råd om IP og følge opp med et bredt team av eksperter i ryggen (se våre konsulenter)

Meld deg på og book Speed date her

Styrk din konkurransekraft – Sjekk selv med Onsagers IP-sjekk™

Onsager har utviklet en egen IP-sjekk som kartlegger din bedrifts konkurransefortrinn. Basert på bedriftens styrker vil du få en anbefaling på hvordan disse kan sikres og styrkes ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse). Sjekken tar 3 minutter, er gratis og digital!

Ta IP-sjekken her.

Arrangementsinfo

Flekkefjord Kultursenter Spira

Elvegaten 1
Flekkefjord, 4400

26. april 2019

Kontaktpersoner

Christian Abel
Advokat J.D. og B.Sc Biokjemi
Utdannet innen biokjemi og juss i USA (US og NO Patent Attorney). Har kunnskap om marine systemer, LNG, hydrodynamikk, energi- og miljøfysikk, petroleumsteknologi, marine bio m.m.
Axel Krabberød
MSc. Marketing og teknologiledelse
Tilbyr strategisk råd rundt forretningsmodeller og IP-strategi, med fokus på flersidige plattformer og teknologi som et strategisk virkemiddel for å endre forretningsmodellen.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt…
3753
Etablerte IP-rettigheter kan utfordres, men man bør vite i hvilke situasjoner man bør utfordre tredjeparts rettigheter og hvordan man skal gå frem. Ellers kan man risikere å vanne ut eller miste egne rettigheter.
1148
Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter er det viktig å reagere raskt. Aktiv bruk av IP-rettighetene gir mulighet for å skape større verdier for bedriften.
1084
Bedrifter som driver teknologisk innovasjon har behov for å overvåke konkurrenter og marked. Det gjør det mulig å styre egen utvikling slik at man alltid skiller seg fra konkurrentene.
814
bolger