Arrangement

Den store pengedagen i Grimstad

30. august 2019 kl.08:30 - 12:00

Kreativt møtesenter, JBU-bygget,Grimstad,4879

På Pengedagen i Grimstad vil du få hjelp til å stille sterkere når du skal benytte offentlige støtteordninger og sikre finansiering av utviklingsprosjekter

Myndighetene har utviklet et omfattende sett med virkemidler som skal stimulere næringsutvikling, nyskaping og nye arbeidsplasser. Det er bra. 

Det kan likevel være vanskelig å finne frem i jungelen av muligheter. Derfor har NHO med samarbeidspartnere etablert «Den store pengedagen». 

 

Her kan gründere og etablerte bedrifter raskt og effektivt finne ut hvem som kan hjelpe deg videre med akkurat din idé. Har du planer eller ideer for din virksomhet som kan bety lavere klimautslipp eller miljøvennlig omstilling? Trenger du risikokapital for å videreutvikle en nysatsing? Eller tror du at forskning kan bidra til innovasjon og utvikling i egen virksomhet? 

 

Dette er noen få eksempler på spørsmål du raskt kan få svar på om du blir med på «Den store pengedagen» i Grimstad 30. august. 

Få råd om IP (varemerke, patent og design)

Den store pengedagen er en møteplass for bedrifter og grundere som søker kunnskap om eller finansering av ideer og prosjekter. Onsagers som tilbyr medlemsfordel til NHO medlemmene skal delta med muligheter for en prat med våre rådgivere om hvordan du kan beskytte dine viktigste verdier, tekniske løsninger, design og varemerker. Skal man søke om tilskudd eller gå til investorer styrker det muligheten for å få noen med på laget om du har tatt eierskap til din forretning.

Nyhet Gratis digital IP-sjekk – medlemsfordel

På Pengedagene kan du komme i kontakt med Anette Robsahm Røhmen og Anders Ervin Solberg fra Onsagers. De kan bidra med informasjon om Onsagers ny IP-sjekk og svare på generelle spørsmål om hvordan styrke konkurransefortrinn med strategisk bruk av IP og etablering av rettigheter som patent, varemerke og design.

Ta en IP-sjekk her

Avtal speeddate og en gjennomgang av din IP-sjekk med oss her

PROGRAM:

08:30: Registrering og morgenkaffe

09:00: Foredrag

  • Doble bunnlinjer: Hva kan gründere, innovatører og bedrifter i Agder lære av arbeidsmetodikken til tidlig-faseselskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer?, Katinka Greve Leiner, direktør, Ferd Sosiale Entreprenører
  • Hvordan kan aktivt eierskap ta idéen din fra greit til «great»?Erik Jensen, partner Moment Holding
  • Hvem kan hjelpe hvem? Kræsjkurs i virkemiddelapparatet, Siren M. Neset, regionansvarlig i Agder, Norges forskningsråd
  • Vår erfaring med virkemiddelapparatetAnn-Kari Heier, Director Mooring and Loading Solutions, MacGregor
  • Jakten på egenkapital og fremmedkapital: Hvordan lykkes med aksjebasert Crowdfunding, samt erfaringer med Virkemiddelapparatets finansieringsordninger,  Arne Eivind Andersen, CEO, Sharebox AS

10:15: Pause og enkel servering

DEL 2: Speed-dating – få umiddelbart svar på din idé (valgfritt å delta)

  • Mellom 10:30 og 12:00 kan næringslivet speed-date en rekke aktører.Lær mer om hvilke virkemidler og finansieringsmuligheter som tilbys for bedriftsutvikling, forskning og innovasjonsprosjekter. Vi anbefaler at du booker speed-date med aktører som bedriften din ikke allerede har kontakt med. Benytt denne muligheten til å diskutere idéene dine med nye aktører.

12:00: Slutt

Den store pengedagen arrangeres i samarbeid med NHO AgderInnovasjon Norge, Norges forskningsråd Agder, Sørlandets Europakontor, Forskningsmobilisering Agder, Regionale forskningsfond Agder, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening og  Pågang Næringshage

Les mer om den store pengerdagen her www.denstorepengedagen.no

Arrangementsinfo

Kreativt møtesenter, JBU-bygget

Terje Løvås vei 1
Grimstad, 4879 Norway

30. august 2019 kl.08:30 - 12:00

Kontaktpersoner

Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.
Anette Robsahm Røhmen
Siv.ing. - Fysikk
Siv.ing. i teknisk fysikk med kunnskap om energi- og miljøfysikk, måleteknikk, industriell automatisering, forsvarsteknologi, elektronfysikk, elektrooptikk og lasere, mekanikk m.m.
bolger