Arrangement

Bioprosp_19

25. februar 2019 - 27. februar 2019

UiT – Universitetet i Tromsø,Tromsø,9019

Bioprosp er en stor, internasjonal vitenskapskonferanse om marin bioteknologi, som arrangeres av Tekna i Tromsø annethvert år. Målet er å omsette forskning til industriell anvendelse.
Under konferansen i Tromsø treffer man bransjens dyktigste forskere, industri-kjennere og bedriftseiere fra hele verden.

Blant fagfeltene som er representert er bioteknologi, medisin, farmasi og offentlig sektor. Konferansen arrangeres i Tromsø fordi byen er et sentrum for det som kalles Marine bio prospecting og bioteknologi, med et aktivt næringsliv og over 500 ansatte innen FoU knyttet til bransjen.

Møt våre IP-eksperter

Onsagers IP-eksperter med bransjekompetanse innen havbruk og bioteknologi vil være tilstede på konferanse. Innovasjon og forskning preger denne bransjen, og det blir svært viktig å ivareta sine immaterielle verdier både før og etter at løsningene skal kommersialiseres.

Lederen for Onsagers’ bransjeteam for Havbruk og fiskeri, patentrådgiver Liv-Heidi Thoresen, kommer igjen på Bioprosp_19. Hun har bakgrunn fra biokjemi og -teknologi, og har blant annet jobbet mye med teknologi tilknyttet vannrensing, oppdrett og havbruk. Ta gjerne en prat med henne om deres immaterielle verdier (IP), og hvordan disse kan beskyttes med patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Hun får selskap av europeisk patentrådgiver Kim Livgard, som er patentrådgiver med bakgrunn i biokjemi fra Radiumhospitalet og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon. Han arbeider med å identifisere behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og har fokus på det kommersielle aspektet ved patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt. Kim har erfaring innen flere tekniske områder, blant annet plantetoksiner, kreftforskning, proteinseparasjon, rekombinant produksjon av proteiner, biologiske markører, fiskevaksiner samt diagnostiske metoder.

Ta gjerne kontakt med dem for en prat under Bioprosp_19 – bruk «ta kontakt»-funksjonen til høyre på siden.

Sjekk dine konkurransefortrinn med IP-sjekken

I en innovasjonsbasert bransje er det mye å hente på å analysere og beskytte sine konkurransefortrinn, for å sikre lønnsomhet og markedsandeler når nyvinninger skal kommersialiseres. Onsagers’ IP-sjekk er en enkel test som kartlegger din bedrifts konkurransefordeler. Basert på bedriftens styrker vil du få en anbefaling på hvordan disse kan sikres og styrkes ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse).

Ta IP-sjekken her.

Arrangementsinfo

UiT – Universitetet i Tromsø

Hansine Hansens veg 18
Tromsø, 9019 Norway

25. februar 2019 - 27. februar 2019

Kontaktpersoner

Kim Livgard
Cand Scient, Biokjemi
Utdannet i biokjemi og jobbet med kreftforskning. Kunnskap innen life science, plantetoksiner, rekombinant produksjon av proteiner, proteinseparasjon, fiskevaksiner m.m.
Kari Helene Simonsen
Cand.scient., Biokjemi
Utdannet i biokjemi/bioteknologi med kunnskap innen life science, farmakologi, legemiddelkjemi m.v. I tillegg næringsmiddelområdet, aquakultur m.m. Med ekstra forse i håndhevelse.
Liv-Heidi Thoresen
Siv.ing. Kjemi og Biokjemi
Sivilingeniør i bioteknologi med konsernbakgrunn. Har kunnskap om biokjemi, prosesskjemi, vannbehandling, oppdrett, farmasi, næringsmiddelkjemi, organisk- og uorganisk kjemi m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Vi opplever at mange som jobber med naturlig forekommende materialer, og utvikling av produkter basert på slikt materiale, har spørsmål knyttet til Nagoya-protokollen. Ofte oppstår usikkerheten når det skal søkes om EU-midler eller når man skal samarbeide med internasjonale aktører.
1882
På samme måte som for selve Nagoya-protokollen, får vi også spørsmål om nukleotid- og aminosyresekvenser som allerede finnes i norske eller utenlandske databaser. Omfattes disse av regelverket, og vil det kreves tillatelse å utnytte disse?
1472
Norge fikk tidlig implementert regler tilknyttet Nagoya-protokollen i patentloven. Dette skjedde allerede 1. februar 2003, og loven har blitt noe endret siden den gang.
1430
bolger