Arrangement

Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2020

11. mars 2020 - 12. mars 2020

Clarion Hotel Bryggeparken,,Skien

Teknologi vi ser i industri 4.0 paradigme knytter verdikjeden tettere sammen og bidrar til den digitale revolusjonen av næringsmiddelindustrien.

Med Industri 4.0 kommer automatisering i høy opp på agenda for Næringsmiddelindustrien. På konferansen for «Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2020» vil det bli diskutert og presentert løsninger og måter å jobbe på for å lykkes med prosjekter innen datainnsamling, tilstandsovervåkning, matsikkerhet og bærekraft. Med fokus på bærekraft vil «Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2020» konferansen ta se på konseptet «fra bonde til bord», hvor man ser at kompleksiteten øker og påvirkes daglig av endrende kundeinteresser, reguleringer, sikkerhet og global konkurranse.

Skal man lykkes med å bygge goodwill i næringsmiddelindustrien må man ha transparens, fokus på matsikkerhet og matsvinn. Dette er også en av de store driverne for digitalisering av verdikjeden for tiden. For å øke fleksibiliteten og forbedre matsikkerheten, ser flere til anvendelse av teknologi som IoT og Blockchain. Teknologi vi ser i industri 4.0 paradigme knytter verdikjeden tettere sammen og bidrar til den digitale revolusjonen av næringsmiddelindustrien.

Les mer om industri 4.0 og hvordan teknologien kan påvirke forretningsmodellene, og hvordan data endre produksjonsbedriftene.

Onsagers stiller på konferansen for «Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2020» med representanter for den digitale bransjegruppen ved Trond Ramsvik og Kaja Taugbøl som til hverdags ser norskes bedrifter ta i bruk ny teknologi og beskytter sitt konkurransefortrinn med IP.

Når prosess og metode er ditt konkurransefortrinn i industri 4.0

En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt skal #digitaliseres i industri 4.0.

Les mer om våre refleksjoner rundt det aktuell tema her

Ny Digital IP-sjekk

Onsagers har akkurat lansert en smart Digital IP-sjekk hvor man kartlegger sitt konkurransefortrinn og får råd på hvordan disse kan sikres og styrkes ved strategisk bruk av IP, eller ved etaleringa av IPR som Patent-, værmerke-, og designbeskyttelse.

Ta vår populære IP-sjekk  her

Arrangementsinfo

Clarion Hotel Bryggeparken,

Langbrygga 7
Skien, Norge

11. mars 2020 - 12. mars 2020

Kontaktpersoner

Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.
Kaja Taugbøl
Advokat
Kaja er advokat og med fordypningsfag i patent- og varemerkerett, opphavsrett og markedsføringsrett.  Erfaring fra forsikringsbransjen som in-house advokatfullmektig. 

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Innføring av ny teknologi i verdikjeden skaper ikke bare muligheter for optimalisering, men også helt nye forretningsmodeller. Dette kan gi store konkurransefortrinn, for de som tar gode IP-valg.
3272
De som forbedrer produksjonsprosesser med kyber-fysiske systemer og simulering skaper helt nye former for verdier. Her er en rask innføring i hva som bør beskyttes, og hvordan.
2365
I verdikjeder som er stadig mer digitalisert, blir data en ny viktig ressurs. Med god forvalting og kontroll på data som generes kan dette skape et solid konkurransefortrinn for norske produksjonsbedrifter som tar i bruk Industri 4.0-teknologi.
3001
Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier med industri 4.0.
2380
bolger