Arrangement

Årsmøte Olje og Gass 2015

14. april 2015 kl.14:00 - 17:30

Næringslivets hus,Oslo

Tirsdag 14. april holdes årsmøte og åpent medlemsmøte for Norsk Industri Olje og gass. Hovedtemaet for dagen er omstilling.

Omstilling er tema for tiden, og ikke minst i petroleumsnæringen. For leverandørindustrien har lav oljepris og kostnadsutfordringer gitt lavere aktivitet ved at prosjekter har blitt stoppet eller forskjøvet både nasjonalt og internasjonalt. Oljeselskap og leverandørindustri jobber intenst for å øke konkurransekraft gjennom effektivitetsforbedringer og bruk av nye kostnadseffektive teknologiløsninger.

Johan Sverdrup viktig

Inkludert i dette er arbeidet med å få på plass nye standardkontrakter og detaljert gjennomgang med betydelig vekt på kost/nytte for NORSOK-spesifikasjonene. I dette bildet er timingen for Johan Sverdrup-utbyggingen perfekt, den bidrar til å dempe fallet i marked. Spesielt hyggelig å se at frem til nå har norske leverandørmiljøer hatt stor uttelling ved kontraktstildelinger til dette gigantfeltet. I tillegg skal en rekke nye felt settes i drift, og vi har et grunnleggende stort V&M-marked med etter hvert 85 felt i drift.

Olje og gass-bransjeteam og NHO-medlemsfordel

Onsagers stiller på årets konferanse med representanter fra vårt Olje og Gass-bransjeteam ved Håvard Larsen og Anette Hauger.

Med praktisk erfaring om beskyttelse av tekniske løsninger innen olje og gass, vil Onsagers være tilgjengelig på seminaret for spørsmål og videre samtaler.

NHO har valgt Onsagers som partner på beskyttesle av immaterielle verdier, blant annet ettersom vi har bred erfaring fra bransjen og dedikerte bransjeteam. Les mer

På programmer finner vi:

  • Bransjeforeningens viktigste aktiviteter og saker v/ Styreleder i Norsk Industri Olje & Gass, Jan Skogseth
  • Olje–og Energidepartementet v/ Statssekretær Kåre Fostervold (TBC)
  • Standardkontraktsforhandlingene V/ Tomas Bille, FMC Technologies
  • Veien videre – Standardkontrakter v/Erling Matland, Aibel, Leder Standardkontraktsstyret
  • Johan Sverdrup prosjektet, prosjektgjennomføring,kontraktstrategi og forespørsler, Statoil v/ TBN
  • Oljeindustrien, globalt og lokalt, fremtidsutsikter v/ Rystad Energy AS

Se hele programmet her

Arrangementsinfo

Næringslivets hus

Middeltusgate 27
Oslo, Norge

14. april 2015 kl.14:00 - 17:30

Kontaktpersoner

Håvard Larsen Rykkje
M.Sc., Petroleum Technology
Siv.ing. i petroleumsteknologi (boring) med kunnskap om subsea-systemer, boring, slam, produksjon, intervensjon, hivkompensering av borerør, Plugging and Abandonment, Fracking m.m.
Anette Hauger
Cand.scient. - uorganisk Kjemi
Utdannet innen uorganisk kjemi med kunnskap om metaller og materialkjemi, keramisk materialvitenskap, kjemiteknikk, funksjonelle materialer, brenselceller og solceller m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Olje- og gassoperatørene må samarbeide mer med innovative leverandører for å øke effektiviteten. I slike samarbeid er det viktig å ha et avklart eierskap til IP, både for operatør og leverandør.
2046
Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.
2100
Når rettigheter skal etableres i internasjonale markeder med varierende holdninger og kultur for korrupsjon, er det viktig å ha et avklart forhold til compliance.
1499
bolger