Arrangement

Abelia Open 2019 – problemløserne

14. juni 2019 kl.12:00 - 16:00

Næringslivets hus,Oslo

Globale forretningsmuligheter for norske problemløsere

Utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål, digitalisering og økt regulering bl.a. på personvern betyr internasjonale forretningsmuligheter for norske problemløsere, som er godt rustet for å håndtere utfordringene. Disse treffer vi på Næringslivets Hus 14. juni.

For å løse utfordringen vi står ovenfor kreves det en kreativitet, handlingskraft, global kompetanse og gjennomføringsevne. Flere norsk ledere mestrer denne utfordringen og sikrer norsk verdiskapning. Noen av disse «problemløserne» møter vi på Abelia Open 2019.

Et program med «problemløsere»:


Del 1: 12:30-13:20

Velkommen v/ Grete Aspelund, styreleder i Abelia og administrerende direktør i Sweco

Marcela Navarro, Grunnlegger og administrerende direktør i Project X

Rebecca Razulis, CCO i Gelato


Del 2: 13.40-14:20

Børge Bjørneklett, Styreleder og CTO i Ocean Sun

Claes Watndal, CEO Mentis Cura

Samtalegruppe Rebecca Razulis, Børge Bjørneklett og Claes Watndal


Del 3: 14:35-16:00

Håkon Kjøl, Senior Vice President- Partner and External Relations Asia i Telenor

Samtalegruppe Per Hove, CEO i Evry, Lillian Olsen, CEO i Halogen, Øyvind Torpp, Partner i BCG, Hilde Tonne, Chief  Innovation Officer i Rambøll Group

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen


Nyhet Gratis digital IP-sjekk – medlemsfordel

På Abelia Open kan du komme i kontakt med Kristoffer Weltzien og Axel Krabberød fra Onsagers. De kan bidra med informasjon om Onsagers ny IP-sjekk og svare på generelle spørsmål om hvordan styrke konkurransefortrinn med strategisk bruk av IP og etablering av rettigheter som patent, varemerke og design.

Ta en IP-sjekk her

 

Arrangementsinfo

Næringslivets hus

Middeltusgate 27
Oslo, Norge

14. juni 2019 kl.12:00 - 16:00

Kontaktpersoner

Hjelper bedrifter med å opprette og beholde IP-rettigheter, lage strategier, heve kompetansen og bistå ved rettstvister. Hans 8 år i Patentstyret har vært verdifullt for klientene.
Axel Krabberød
MSc. Marketing og teknologiledelse
Tilbyr strategisk råd rundt forretningsmodeller og IP-strategi, med fokus på flersidige plattformer og teknologi som et strategisk virkemiddel for å endre forretningsmodellen.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Har du et produkt eller en teknologi som kan inngå i og styrke andre aktørers sluttprodukt? Da bør du ha en solid IP-strategi, som sikrer din komponent og gir økt forhandlingskraft.
4531
En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt…
3739
Sitter du på en idé, bør du velge riktig forretningsstrategi. Det er dessverre mange som ikke gjør en kvalifisert vurdering av hva som er den beste måten å forvalte ideen på, slik at den gir høyest mulig verdi.
4556
Alexander Osterwalder oppfordrer norsk næringsliv til kontinuerlig innovasjon i forretningsmodellen samt å fremme organisasjonskultur som systematisk jobber med å feile.
1885
bolger