Arrangement

Abelia Open 2017

1. juni 2017

Sentralen,Oslo,0157

På årets Abelia Open er statens rolle i en bærekraftig modell på agendaen. Offentlige innkjøp, nye arbeidsplasser og næringspolitikk er noen av de sentrale temaene.

Offentlige utgifter utgjør nå mer enn halvparten av brutto nasjonalprodukt (BNP). Uansett om norsk økonomi har gått bra eller dårlig, har staten spyttet inn penger. Dette er ikke en bærekraftig modell. Veksten i offentlig sektor må bremses, og de nye arbeidsplassene i privat sektor må skapes naturlig. På årets Abelia Open-konferanse vil man se på en mer bærekraftig modell, rollen til staten og hvilken teknologi som vil være toneangivende i denne utviklingen.

Se programmet her

Gratis IP-sjekk

Onsagers stiller med egen stand hvor man kan innlede dialog rundt muligheter og utfordringer med immaterielle rettigheter i din industri. Som en del av medlemsfordelene som Abelia tilbyr sin ansatte, kan du få en gratis IP-sjekk. Snakk med oss om det på Abelia Open 2017.

Arrangementsinfo

Sentralen

Øvre Slottsgate 3
Oslo, 0157 Norway

1. juni 2017

Kontaktpersoner

Lars-Fredrik Urang
CEO - Head of Patent
Leder i Onsagers, siv.ing. og rådgiver i IP-strategi og håndhevelse. Hans kommersielle bevissthet og interesse for teknisk utvikling gjenspeiles i lederskapet og Onsagers' kultur.
Leder for juridisk avdeling og har over 25 års erfaring med IP. Jobbet tidligere som in-house-advokat og IP-leder i store konsern og som juridisk rådgiver i Patentstyret.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Den nye standarden som skal gjelde for det fremtidige 5G-nettet skal etter planen være på plass i løpet av 2020. Ericsson AB har nå startet å ta taktiske grep for å sikre at deres patenter blir en del av den nye 5G-standarden.
1156
Alexander Osterwalder oppfordrer norsk næringsliv til kontinuerlig innovasjon i forretningsmodellen samt å fremme organisasjonskultur som systematisk jobber med å feile.
2266
Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier med industri 4.0.
2188
bolger