Arrangement

Abelia Open 2016

25. august 2016 kl.12:00 - 18:00

Radisson Blu Scandinavia Hotel,Oslo,0166

På årsmøtet til Abelia vil man se på hvilke bærekraftige, teknologiske løsninger som vil hjelpe Norge på veien og som vil bli de nye store industriene i 2030.

På Abelia sitt årsmøte vil man forsøke å trekke frem de enorme mulighetene som ligger i norsk kunnskaps- og teknologinæring samt skissere noe av det som vil skjer med samfunnet frem mot 2030. Det vil bli trukket frem hvilke teknologiske løsninger som kan hjelpe oss på veien, og hvordan bærekraft og miljøteknologiske løsninger ikke bare blir en nødvendighet, men også «big business» i 2030.

Fremtidens industrier

En stor del av Norges utvikling videre vil ligge i teknologi- og kunnskapsnæringen. Norge har sterke forskningsmiljøer, men sliter med å kommersialisere denne kunnskapen til varer og tjenester. Norge har mange lovende oppstartsselskaper, men sliter med å skalere de opp til store lokomotiver i næringslivet. På konferansen vi man derfor også se på hvordan man kan bli bedre på kommersialisering av forskning og gjøre oppstarts bedrifter til internasjonal suksesser. Målet er å finne nye bærekraftige vekstnæringer som kan sikre arbeidsplasser og eksportinntekter.

Klok omstilling

Som mange andre konferanser handler også Abelia Open 2016 om omstilling. Men i stedet for bare å varsle store endringer, ønsker Abelia å fortelle mer om hva som skjer, hvorfor det skjer, og hvordan vi kan manøvrere Norge klokt frem til 2030. Og videre.

Se programmet her

Gratis IP-sjekk

Onsagers stiller med egen stand hvor man kan innlede dialog om muligheter og utfordringer rundt immaterielle rettigheter i din industri. Som en del av medlemsfordelen som Abelia tilbyr sine ansatte, kan man også på standen til Onsagers bestille en gratis IP-sjekk.

Arrangementsinfo

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Holbergsgate 30
Oslo, 0166 Norge

25. august 2016 kl.12:00 - 18:00

Kontaktpersoner

Lars-Fredrik Urang
CEO - Head of Patent
Leder i Onsagers, siv.ing. og rådgiver i IP-strategi og håndhevelse. Hans kommersielle bevissthet og interesse for teknisk utvikling gjenspeiles i lederskapet og Onsagers' kultur.
Hjelper bedrifter med å opprette og beholde IP-rettigheter, lage strategier, heve kompetansen og bistå ved rettstvister. Hans 8 år i Patentstyret har vært verdifullt for klientene.
Arnulf Crowo
Cand. Scient - Fysikk
Utdannet i fysikk med kunnskap om industriell instrumentering, akustikk, sensorer, kommunikasjonsteknologi, smartteknologi, datamaskiner og programvare m.m.
Axel Krabberød
MSc. Marketing og teknologiledelse
Tilbyr strategisk råd rundt forretningsmodeller og IP-strategi, med fokus på flersidige plattformer og teknologi som et strategisk virkemiddel for å endre forretningsmodellen.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Onsagers er valgt til NHOs IP-partner for patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Avtalen skal bidra til et kunnskapsløft og økt konkurransekraft for NHOs medlemmer.
5062
bolger