Portrett av Trond Ramsvik

Arbeidserfaring

2012 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2007 – 2012: Tandbergs Patentkontor AS, Patentrådgiver
Spesialist i patentsøknader relatert til fysikk og elektronikk.

2004 – 2007: Scientific Fellow – CERN European Organization for Nuclear Research
Grunnforskning av DC gjennomslagsfelter mellom elektroder i UHV. Forskningen utgjorde del av pågående F&U av den fremtidige lineære akseleratoren CLIC (Compact LInear Collider) som skal erstatte den eksisterende LHC ( = Large Hadron Collider).

2002 – 2004: Post. Doc. – Paul Scherrer Institut
Grunnforskning innen nanomagnetisme ved anvendelse av 3. generasjons synkronlys fra synkhrotronen Swiss Light Source.

Utdannelse

1997 – 2001: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
(NTNU), Doktor Ingeniør (Ph.D.), Materialfysikk
Grunnforskning innen katalytisk aktive overflater ved bruk av høyoppløselig fotoemisjonsspektroskopi og skanning tunneleringsmikroskopi (STM). Førstnevnte eksperiment ble utført ved MaxLab-synkrotronen i Lund, Sverige, og sistnevnte ved NTNU i Trondheim, Norge.

1993 – 1996: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
(NTNU), Sivilingeniør, Fysikk
Diplomarbeid ved CERN (European Organization for Nuclear Research) for CERNs stråleverngruppe. Prosjektarbeid ble utført i gruppen for radiologisk datering ved NTNU.

1990 – 1993: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
(NTNU), Sivilingeniør, Elkraft
Fullført 3 av totalt 4,5 år innen studieretningen Elkraft. Utdannelsen som endte i tittelen Sivilingeniør ble så fortsatt på avdelingen for fysikk.

Språk

Norsk, italiensk, engelsk, tysk og fransk.

Publikasjoner

CERN:
Influence of ambient gases on the dc saturated breakdown field of molybdenum, tungsten, and copper during intense breakdown conditioning
T. Ramsvik; S. Calatroni; A. Reginelli; M. Taborelli
Phys. Rev. ST Accel. Beams 10, 042001

Investigations of dc breakdown fields
T. Ramsvik; S. Calatroni; A. Reginelli; M. Taborelli
CERN-OPEN-2007-003 ; CLIC-Note-703

DC breakdown conditioning and breakdown rate of metals and metallic alloys under ultrahigh vacuum
A. Descoeudres, T. Ramsvik, S. Calatroni, M. Taborelli, and W. Wuensch
Phys. Rev. ST Accel. Beams 12, 032001 – Published 24 March 2009

A high-gradient test of a 30 GHz Molybdenum-iris structure
W. Wuensch; H. Aksakal; H. Braun; G. Carron; R. Corsini; S. Döbert; R. Fandos; A. Grudiev; E. Jensen; Ö. Mete; T. Ramsvik; J. A. Rodríguez; J. P. H. Sladen; I. V. Syratchev; M. Taborelli; F. A. Tecker; P. Urschütz; I. H. Wilson
CERN-AB-2006-035 ; CLIC-Note-680

A high-gradient test of a 30 GHz copper accelerating structure
R. Corsini; S. Döbert; R. Fandos; A. Grudiev; E. Jensen; Ö. Mete; T. Ramsvik; J. A. Rodríguez; J. P. H. Sladen; I. V. Syratchev; M. Taborelli; F. A. Tecker; P. Urschütz; I. H. Wilson; W. Wuensch
CERN-OPEN-2006-071 ; CLIC-Note-698

Material selection and characterization for high gradient RF applications
G. Arnau-Izquierdo ; S. Calatroni ; S. Heikkinen ; T. Ramsvik ; S. Sgobba ; M. Taborelli ; W. Wuensch
2007 IEEE Particle Accelerator Conference (PAC), 25-29 June 2007

Paul Scherrer Institute:
Induced magnetic ordering in a molecular monolayer
A. Scheybala; T. Ramsvika; R. Bertschinger; M. Putero; F. Nolting; T. A. Jung;
Chemical Physics Letters, Volume 411, Issues 1–3, 5 August 2005, Pages 214-220

Uncompensated spins in a micro-patterned CoFeB/MnIr exchange bias system
T. Eimüllera), T. Kato, T. Mizuno, and S. Tsunashima, C. Quitmann and T. Ramsvik
Applied Physics Letters , Volume 85, Issue 12

Thermal melting of magnetic stripe domains
W. Kuch; K. Fukumoto; J. Wang; F. Nolting; C. Quitmann; T. Ramsvik
Phys. Rev. B 83, 172406 – Published 27 May 2011

NTNU:
Molecular vibrations in core-ionised CO adsorbed on Co (0 0 0 1) and Rh (1 0 0)
T. Ramsvik; A. Borg; M. Kildemo; S. Raaen; A. Matsuura; A. J. Jaworowski; T. Worren; M. Leandersson
Surface Science, Volume 492, Issues 1–2, 10 October 2001, Pages 152-160

Hybridisation and vibrational excitation of C2H2 on Co (0001)
T. Ramsvik; A. Borg; T. Worren M. Kildemo
Surface Science, Volume 511, Issues 1–3, June 2002, Pages 351-358

Acetylene chemisorption and decomposition on the Co (1120) single crystal surface
T Ramsvik; A. Borg; H. J. Venvik; F Hansteen; M. Kildemo; T Worren
Surface Science, Volume 499, Issues 2–3, 1 March 2002, Pages 183-19

Investigation of the La–Rh (1 0 0) surface alloy
M. Kildemo; T. Ramsvik; S. Raaen
Surface Science, Volume 490, Issues 1–2, 1 September 2001, Pages 1-12

Homoepitaxial growth of Co on Co (1120) studied by STM
T. Worren; T. Ramsvik; A. Borg
Applied Surface Science, Volume 142, Issues 1–4, April 1999, Pages 48-51

Vibrationally resolved C 1s photoemission from CO absorbed on Rh (1 1 1): the investigation of a new chemically shifted C 1s component
M. Smedh, A. Beutler T. Ramsvik R. Nyholm M. Borg J. N. Andersen R. Duschek M. Sock F. P. Netzer M. G. Ramsey
Surface Science, Volume 491, Issues 1–2, 20 September 2001, Pages 99-114

CO adsorption on the Rh (100) surface studied by high resolution photoelectron spectroscopy
F. Strisland, A. Ramstad, T. Ramsvik, A. Borg
Surface Science, Volume 415, Issue 3, 9 October 1998, Pages L1020-L1026

CO adsorption on the Pt/Rh (100) surface studied by high-resolution photoemission
A. Ramstad; F. Strisland; T. Ramsvik; A. Borg
Surface Science, Volume 458, Issues 1–3, 20 June 2000, Pages 135-146

Study of CO adsorption on La–Rh (1 0 0) surface alloys
M. Kildemo; T. Ramsvik; S. Raaen
Surface Science, Volume 497, Issues 1–3, 20 January 2002, Pages 254-268

Trond er patentrådgiver og utdannet doktor ingeniør i materialfysikk. Han har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse, samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i innland og utland, og gir råd under behandlingen.

Dr. Ramsviks avhandling var særlig rettet mot overflatefysikk, med fokus på fremtidens industrielle katalysatorer. Han har erfaring med utarbeidelse og behandling av innovative løsninger innenfor ulike bransjer, og har de siste årene satt søkelyset på olje- og gassrelaterte næringer samt maritim industri.

Trond har også erfaring innenfor en rekke tekniske områder, som blant annet elektronikk, styringssystemer, aerodynamikk, industriell automatisering og digitalisering, kvantemekanikk, elektronfysikk, fotonikk, funksjonelle materialer, nanomekanikk, material- og elektrokjemi, reaksjonskinetikk og katalyse, energi- og miljøfysikk, elektrooptikk og lasere, hydrogenteknologi, brenselceller og solceller, nanomaterialer, måleteknikk, høyspenningsteknikk, kraftelektronikk, akseleratorfysikk samt digitalisering.

Klientene til Trond er bedrifter av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og små entreprenører. Han kan dermed tilpasse sine tjenester etter ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Trond er oljeserviceindustrien, maritim industri, elkraft, fornybar energi og miljø, havbruk og fiskeri, bygg og anlegg, mekanisk industri samt næringsmiddelindustrien.

Trond håndterer IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han kartlegger og analyserer konkurrenters patenter og vurderer gyldighet og omfang av disse. Han er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Trond håndterer også klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Videre har Trond erfaring fra rettstvist som sakkyndig vitne. Han forbereder IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Trond kan også flere språk; norsk, italiensk, engelsk, tysk og fransk.

Trond Ramsvik er partner og styremedlem i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Relaterte artikler

Nå kommer Smart Ships
Digitalisering

Nå kommer Smart Ships

I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog.

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi
Strategi

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi

Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.