Portrett av Svein Stenbek

Erfaring:

2018 – dd – Onsagers AS

Jobber innen Elkraft og eletronikk og IT og kommunikasjons bransjegruppe.

2008-2018 – Oslo Patentkontor AS

Jobbet på elektroavdelingen, men har jobbet med alle typer saker unntatt kjemi og bio. Jeg var også den som foretok forundersøkelser og overvåkninger. Har jobbet med alle typer kunder fra store multinasjonale selskaper til små og mellomstore bedrifter og privatkunder (både norske og utenlandske). Jeg har også jobbet med å hjelpe gründere og oppstartsbedrifter med investorkontakt og trening til investor pitch (pitch-trening). Har også jobbet med tvister, inngrep,  FTO-analyser, innsigelser og inngrepsanalyser og IP-strategi.

2001-2008 – Patentstyret (NIPO)

Jobbet som saksbehandler på elektroavdelingen. Mine fagområder var hovedsakelig elektriske kommunikasjonsteknikker med hovedvekt på oversendelse av digital informasjon (H04L) og billedkommunikasjon (H04N), videre jobbet jeg også en del med gjenkjennelse og presentasjon av data (G06K).

 

Utdannelse:

1995-1998 Høyskolen i Buskerud (HiBu): studerte til ingeniør innen elektro med fordypning i Teknisk Kybernetikk.

1998-2000 Høyskolen i Nedre Telemark: studerte til Sivilingeniør (MSc) innen prosessautomatisering med fordypning innen Kjemometri (bruk av matematiske og statistiske metoder, såkalt multivariabel dataanalyse, til analyse av måleresultater) og multivariat billedanalyse.

 

Språk:

Norsk og engelsk

Oppsummering:

Svein har jobbet med patenter siden 2001 som saksbehandler og senioringeniør i Patentstyret, og senere som Patentrådgiver i Oslo Patentkontor AS før han kom til Onsagers AS i 2018. Han har en utdannelse som favner bredt innen elektro og prosessautomatisering/teknisk kybernetikk.

Han har tidligere jobbet i Patentstyret som saksbehandler med hovedvekt på kommunikasjon, i tillegg til å ha jobbet som patentrådgiver i Oslo Patentkontor AS som har gitt han bred erfaring med arbeid for klienter innen alle faser av IP-prosessen.