Portrett av Kenneth Sjøvold

Arbeidserfaring

2022 – d.d. : Onsagers AS, European Patent Attorney

2018 – 2022 : Onsagers AS, Patentrådgiver

2016 – 2018: Oslo Patentkontor AS, Patentingeniør

20012 – 2015: Aker Solutions, Senior ingeniør

2009 – 2011: Aker Solutions, Support ingeniør

Utdannelse

2018: Universitetet i Oslo (UiO)
Eksamen i patent- og varemerkerett, Juridisk Fakultet

2006 – 2008: Norges teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU)
Siv.ing., Produktutvikling og produksjon

2003 – 2006: Høyskolen i Buskerud (HiBu)
Ingeniør, Systems Design

Språk

Norsk, engelsk og tysk.

Oppsummering

Kenneth kommer fra olje- og gassindustrien med bakgrunn fra Akers Solutions i flere roller. Han har de siste årene jobbet som patentrådgiver, med hovedvekt på olje og gass og nye tekniske løsninger innen industrien. Med erfaring fra teknisk prosjektarbeid tilbyr Kenneth en «hands-on» og innsiktsfull tilnærming som sikrer god faglig dialog og høy kvalitet på diskusjoner rundt IP og etablering av rettigheter (IPR).

Kenneths industrielle erfaring spenner fra utvikling og kvalifisering av subsea-utstyr i R&D prosjekter, til hands-on felt service, blant annet offshore. Han har inngående kunnskap om subsea produksjonssystemer, med hovedfokus på tie-in, workover (WOS), XMT, wellhead og ROV-tooling.

Kenneth Sjøvold har vært ansatt i Onsagers siden 2018.