Portrett av Johan Wiese

Johan Wiese

Chief Digital Officer

Arbeidserfaring

2020 – d.d: Onsagers AS, Chief Digital Officer

2019 – 2020: Onsagers AS, Innleid IT-konsulent

2018 – 2019: Studieår Digitalisering – seminarer Stanford University & Silicon Valley firmaer, samt «mingling» i norske venture miljøer (MESH)

2015 – 2018: Hjellnes Consult AS/Multiconsult ASA Seksjonsleder

2001 – 2014: Fundamental AS Interimleder, Noen utvalgte konsulentoppdrag med relativt lang varighet:
– Nordic Hotel Property AS Styreleder & CEO
– Kebony Inc. USA Styreleder & CEO

1998 – 1999: Mjørud Technolgy AS CEO

1996 – 1998: JW Consulting CEO

1987 – 1996: ABB Miljø AS Avd. sjef

1985 – 1987: Novenco AS Prosjektleder

Utdanning

1999 – 2000: Handelshøyskolen BI Master of Business Administration

1981 – 1984: Oslo Ingeniørhøgskole B.Sc. (Maskinlinjen)

1997: Stanford University Executive Program for Growing Companies

1987: NTNU EEU-kurs.

 

SPRÅK

Norsk og engelsk

Oppsummering

Johan arbeider med digital utvikling for Onsagers. Han har variert erfaring fra store industrikonsern som ABB, hvor han hadde en rekke forskjellige roller innen offshore-industrien i Norge og internasjonalt.

I andre faser av yrkeslivet har han jobbet som gründer, bedriftsrådgiver og interimleder. I mange av selskapene har han jobbet med å utarbeide og gjennomføre strategiske planer. Med en sterk personlig interesse for å finne gode og effektive løsninger, har det ofte vært ønskelig og nødvendig å utvikle eller ta i bruk nye digitale verktøy.

I rollen som CEO i Kebony Inc. USA, var han tidligere en kunde av Onsagers og har således innsyn i og bakgrunn innen bransjen.

Johan har før sin tid i Onsagers vært en pådriver for digital utvikling i mange selskaper, og har vært dypt involvert i en rekke forskjellige IT-prosjekter. Han har erfart viktigheten av samspillet mellom teknologi og mennesker for at man skal lykkes med å oppnå gode og ønskede resultater.

Johan har vært ansatt i Onsagers siden juli 2020.