Portrett av Henrik Mikael Rode

Arbeidserfaring

2021 – d.d.: Onsagers AS, European Patent attorney /partner

2020 – 2021: Onsagers AS, Patentrådgiver /partner

2016 – 2020: Onsagers AS, Patentrådgiver

2015 – 2016: Patentstyret, Overingeniør

2014 – 2015: Patentstyret, Avdelingsingeniør

 

Utdannelse

2021: European qualifying examination (EQE), EPO

2017: Université de Strasbourg, Frankrike, LL.M. – IP Law and Management

2009 – 2014: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Sivilingeniør, Marin Teknikk

 

SPRÅK

Norsk og engelsk

Henrik er patentrådgiver og utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk fra NTNU. Han jobber med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig fokus på patenter. I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Klientene til Henrik er SMB, gründere og entreprenører. Han har erfaring innen ulike tekniske områder, som blant annet marine systemer, marin prosjektering, vindmøller til havs, LNG, maskineri og petroleumsteknologi, samt marineoperasjoner med heavy lift og undersjøiske kabler. Han har også mye kunnskap om oljeboring i Arktis.

Spesialområdene til Henrik er skip og maritim, olje og gass, havbruk og fiskeri samt mekanisk industri.

Henrik gir veiledning om strategisk bruk av patenter i innovasjon samt teknologisamarbeid og -utvikling, hvor fokuset er rettet mot å identifisere og beskytte konkurransefortrinn av strategisk betydning for bedrifter eller prosjekter.

Henrik vurderer gyldighet og omfang av konkurrentenes patenter og kan gjennomføre protester og innsigelser. Han vurderer også risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Henrik håndterer IP due diligence-evalueringer og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter i teknisk- og kommersiell sammenheng.

Henrik bodde fem år i England og lærte seg språket særdeles godt. I tillegg var han utvekslingsstudent i Brasil i ett år. Han har også et ungt nettverk med fersk kunnskap innen ulike tekniske fagfelt.

Henrik Rode har vært ansatt i Onsagers siden 2016, og ble partner i 2020 og EPA i september 2021.

Relaterte artikler

Nå kommer Smart Ships
Digitalisering

Nå kommer Smart Ships

I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog.

Fokus på maritime fremskritt

Fokus på maritime fremskritt

På medlemsmøtet for maritim bransjeforening i Norsk Industri var lav oljepris elefanten i rommet, og alle var enige om at oljerelaterte aktører må tenke nytt.

God sikt på norsk sokkel

God sikt på norsk sokkel

På årsmøtet for olje og gass i Norsk Industri kom det tydelig frem at næringen har sittet stille i båten og manøvrert klokt i det usikre farvannet.