Arbeidserfaring

2015 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2007 – 2014: Patentstyret (NIPO), Patentsaksbehandler
Behandlet patentsøknader, forundersøkelser og oppdrag innen fagområdet uorganisk kjemi og kjemiteknikk.

2006 – 2007: TNS Gallup Norway, Personalkonsulent
Ansvarlig for ansettelse og kursing av telefonintervjuere. Personalansvarlig for ca. 500 deltidsansatte telefonintervjuere.

1999 – 2006: TNS Gallup Norway, Supervisor

Utdannelse

1997 – 2006: Universitetet i Oslo (UiO), Mastergrad i Uorganisk kjemi

Masteroppgave: "Syntese og karakterisering av ferroelektriske materialer : Bi4Ti3O12 og BiCoO3"
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-14012

 

Anette er patentrådgiver og utdannet innen uorganisk kjemi. Hun har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig fokus på patenter. Hun utarbeider og behandler patentsøknader i innland og utland.

Anette har gjennom sin bakgrunn fra uorganisk kjemi, jobbet med klienter innen materialkjemi og tilknyttet teknisk områder. Områder som Anette har spesiell interesse for er innovasjon tilknyttet fornybar energi og miljø med alt fra emballasje, karbonfangst, røyk -og gass rensing, separasjonsmetoder, brenselceller og solceller, material- og elektrokjemi, nanomaterialer og øvrig miljø teknologi.

Klientene til Anette er av alle størrelser, fra store konsern med internasjonalt marked, til SMB og mindre entreprenører. Hun kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Anette er: kjemisk industri, fornybar energi og miljø og olje og gass.

Anette kartlegger og analyserer konkurrenters patenter og vurderer gyldighet og omfang av disse. Videre kan hun angripe med protest og innsigelse. Anette gir veiledning om beskyttelse av teknologi og ved håndhevelse av patent.

Som person er Anette ansvarsfull og nøyaktig, og liker å samarbeide med andre.

Anette Hauger har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.