Artikkel Strategi

Aktiv bruk av immaterielle rettigheter gir økt verdi

Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter er det viktig å reagere raskt. Aktiv bruk av IP-rettighetene gir mulighet for å skape større verdier for bedriften.

Handel med kopiprodukter er verdens største kriminelle industri. Ikke alle kopiforsøk er tilsiktede eller ondsinnede, men registrerte varemerker og meddelte patenter gir gode kort på hånden for å stoppe kopieringen eller inngå avtaler som gir nye muligheter.

Hva er varemerkeinngrep og patentinngrep?

Dersom noen bringer etterligninger av dine registrerte varemerker eller patenter ut i markedet krenker de dine rettigheter. Dette kalles varemerkeinngrep eller patentinngrep.

Det er viktig å ta affære raskt dersom man oppdager et inngrep. Man bør konsultere med en IP-rådgiver, og konferer om man burde kontakte motpart for å opplyse om forholdet, og legg opp et løp for en eventuell forhandling. Dersom det ikke fører frem kan forholdet bringes inn for retten. De som gjør inngrep mot deres rettigheter kan i retten bli dømt for forholdet.

Et inngrep oppleves gjerne som en trussel for virksomheten, men det kan også være en mulighet. For eksempel kan de som kopierer dine patenter utilsiktet være interesserte i en lisensavtale. Det gir dere inntekter, samtidig som dere kan ta nye markedsandeler via en ny partner.

Hvorfor er det viktig å oppdage inngrep?

Dersom det foregår et patent- eller varemerkeinngrep dere ikke er klar over eller ikke håndterer, risikerer dere å tape omsetning og markedsandeler. Immaterielle verdier dere har brukt tid og ressurser på å utvikle har dermed ingen verdi for selskapet.

Overvåking av markedet er en forutsetning for aktiv bruk av IP-rettigheter. Verdien av IP øker når dere bruker rettighetene, og skaper en bedre utnyttelse av vernet de representerer. Når konkurrenter vet at dere aktivt forvalter IP-rettighetene, hever dere også terskelen for å etterligne eller kopiere deres innovasjon.

Overvåking kan være utfordrende, men noen enkle råd er å følge med konkurrentene på Internett og sette opp Google-søk. Gjør også jevnlige undersøkelser av konkurrentene på Patentstyrets nettsider. Har man en omfattende IP-portefølje vil det lønne seg å kontakte profesjonelle aktører som kan overvåke markedet for deg.

Håndhevelse av varemerket: Derfor er det viktig

| 4 minutter lesetid

Hva gjør du hvis noen krenker dine IP-rettigheter?

Hvordan du håndterer inngrep avhenger hvilken rettighet som er krenket. Start med å samle bevis, med tanke på forhandlinger eller rettslige forfølginger.

Patentinngrep kan ofte være kompliserte, og det kan lønne seg å samarbeide med en profesjonell aktør med juridisk og teknisk kompetanse for å avgjøre om dette er et inngrep som bør forfølges. Onsagers’ fageksperter forstår både teknologien og bransjen dere jobber i, og kan gi råd om hvordan man bør håndtere saken. Mistenker dere at ett eller flere patenter er krenket, vil en inngrepsanalyse vise om krenkelsen(e) faller inn under patentets beskyttelse, og hvordan man bør håndtere det.

Ved varemerkeinngrep bør dere først gå i forhandlinger med motparten. Om det ikke fører frem, trenger dere en rettighetsavklaring, som sendes som en protest, klage eller innsigelse til Patentstyret. Dersom man ikke er enig i avgjørelsen til Patentstyret, kan man klage videre til Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR).

Onsagers’ fageksperter kan gi gode råd eller støtte dere i gjennomføringen av alle disse elementene, samt i oppfølging og forhandlinger med motpart eller eventuelt rettslige prosesser.

Mistenker du at konkurrenter har gjort inngrep mot dine registrerte varemerker eller patenter?

Har du behov for å håndheve varemerket ditt?

Ta kontakt, så hjelper vi deg videre.

Bidragsytere

Thomas Gaarder-Olsen

Bistår innen alle sider av immaterialretten, med fokus på varemerker og piratkopier. Klientene inkluderer noen av landets største aktører innen næringsmidler og forbrukerartikler.

Anders Ervin Solberg

Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.

Kontaktskjema – ansatt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.