Artikkel Merkevare

Varemerke: Enerett til kjennetegnene som skiller deg fra konkurrentene

Ditt varemerke, samt logoer, slagord og ord- eller bokstavkombinasjoner, er kjennetegn som skiller dere fra konkurrentene. For å ivareta posisjonen i markedet bør bedriftens kjennetegn forvaltes slik at ikke andre kan utnytte ditt varemerke til egen vinning.

Med et marked som går mer og mer mot med direkte og verdibasert markedsføring, er det desto viktigere å sikre gjenkjenning av bedriftens varemerker og øvrige attributter i all kundeinteraksjon, både fysisk og digitalt. Tar man ikke et oppgjør med denne trusselen risikerer man å miste markedsandel og få merkevaren utvannet.

Her kan du få svar på vanlige spørsmål om varemerker.

Beslutninger om varemerker er viktige strategiske beslutninger

Varemerker er deres unike kjennetegn som knytter positive assosiasjoner til deres bedrift og produkter eller tjenester. For å kunne registrere et varemerke må det kunne gjengis grafisk, og knyttes unikt til dere. Det stilles også krav til særpreg.

Det fins mange ulike typer varemerker. Ord, slagord, ordkombinasjoner, logoer, tall og bokstaver (f.eks. forkortelser) og lydmerker kan varemerkebeskyttes. En kombinasjon av ord/bokstaver og figur eller en vares form, utstyr eller emballasje kan også registreres som et varemerke.

Det er viktig å legge en strategi for sine varemerker, slik at man får en portefølje av varemerker som man har mulighet til å følge opp og håndheve. Det innebærer å ha en policy for når man ønsker å håndheve sine rettigheter, og hvor grensen går for å forfølge en krenkelse eller kopiering.

Hvorfor registrere et varemerke?

Når dere registrerer et varemerke, får dere enerett til å bruke varemerket i kommersiell sammenheng innenfor et geografisk område for angitte varer og tjenester. Ingen andre kan bruke det samme merket eller et lignende merke som det kan forveksles med, hvis det ikke dere som rettighetshavere gir tillatelse. Det gir dere også muligheten til å la andre bruke deres varemerker gjennom lisensavtaler, hvor man f.eks. har inntjening gjennom avgifter (royalty).

Varemerkerett kan også oppnås ved innarbeidelse i markedet, men dette er tidkrevende og vanskelig å dokumentere. Varemerkeregistrering gir derimot umiddelbar effekt.

Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp til varemerkeregistrering.

Dersom du allerede har varemerkeregistreringer og ønsker støtte knyttet til håndhevelse, les mer om varemerke- og patentinngrep her.