Artikkel Merkevare

Varemerke eller merkevare? Dette er forskjellen

Selv om ordene ligner på hverandre, er det i realiteten stor forskjell mellom varemerket og merkevaren til en bedrift. Få kontroll over begrepene, og styrk bedriftens posisjon i markedet.

Merkevaren til bedriften defineres i stor grad av kundene, mens varemerket kan kontrolleres av bedriften og beskyttes juridisk. Blir du, som mange andre, forvirret av de to begrepene? Les mer om hva som skiller begrepene fra hverandre, og hvorfor det er viktig å få oversikt over bedriftens merkevare og varemerker.

Hva er en merkevare?

En merkevare posisjoneres bevisst i markedet, og skapes av assosiasjonene kundene har til bedriften og produktene eller tjenestene du leverer. Det engelske ordet brand brukes ofte om bedriftens merkevare, og ordet branding brukes gjerne om aktiviteten merkevarebygging. Ofte handler merkevarebygging om at man tilfører verdier til et symbol eller en logo. Disse verdiene skal kundene kunne forbinde med din bedrift. En sterk merkevare vil si at disse assosiasjonene er enhetlige og tydelige, og ikke minst positive. For svake merkevarer gjelder det motsatte. Det er altså kundene som i realiteten bestemmer merkevaren, og som gir merket verdi med sine assosiasjoner.

Fordi det tar tid å bygge en sterk merkevare, er det viktig å beskytte de immaterielle verdiene som merkevaren skal bygge opp. Det er her varemerket kommer inn i bildet. Bedriftens varemerker er ofte nært knyttet til bedriftens merkevare.

Varemerker – kjennetegn bedriften kan kontrollere

Mens en merkevare styres av kundenes oppfatninger, kan man i langt større grad få kontroll over bedriftens varemerker. Varemerker, kalt trademarks på engelsk, er kjennetegn som kan beskyttes juridisk i varemerkeregisteret. Symbolet TM står for trademark, og brukes om et varemerke som (ennå) ikke er registrert. Merket gir ikke beskyttelse, og er kun en indikasjon på at dette er å oppfatte som et varemerke i markedet. Symbolet ® brukes om et registrert varemerke som er beskyttet juridisk. Ord, slagord, ordkombinasjoner, logoer, tall og bokstaver (som forkortelser) og lyd kan beskyttes. I tillegg kan kombinasjoner av ord og bokstaver, en figur eller en vares form, utstyr eller emballasje registreres som varemerker. For å oppnå beskyttelse må en varemerkesøknad innleveres.

Kom enkelt i gang med varemerkeregistreringen her.

Enhver bedrift bør beskytte sine varemerker så langt det går. Slik hindrer du at konkurrenter og eventuelle kopiprodusenter utnytter de gode assosiasjonene din bedrift har opparbeidet seg i markedet. Å bygge gode assosiasjoner til et varemerke ved hjelp av merkevarebygging tar tid og har stor verdi for en bedrift. Når du registrerer et varemerke kan ingen andre bruke samme varemerke, eller et lignende merke som det kan forveksles med, med mindre rettighetshaveren gir tillatelse. Dermed innebærer registreringen i praksis at ingen andre kan bruke varemerket i kommersiell sammenheng innenfor det land man har varemerkeregistrering i.

Mens en merkevare styres av kundenes oppfatninger, kan man i langt større grad få kontroll over bedriftens varemerker.

Varemerkesøknad

For å registrere et varemerke må du sende en søknad til Patentstyret. Ved å registrere bedriftens varemerke får du enerett til å bruke varemerket i kommersiell sammenheng, innenfor et geografisk område for angitte varer og tjenester. Søknad om registrering av varemerke skal leveres skriftlig til Patentstyret, og må inkludere søkerens navn og adresse, en gjengivelse av merket og en liste over varene og tjenestene som merket søkes registrert for.

Glad kvinne sitter ved vinduet

Vil du registrere et varemerke?

Vi hjelper deg med å vurdere om varemerket kan registreres, og leverer og følger opp din søknad og rettighet som din fullmektig.

For å registrere et varemerke er det visse krav å forholde seg til:

Patentbeskyttelse eller varemerkeregistrering?

Det er ikke bare begrepene merkevare og varemerke som kan forvirre enkelte. Mange tror også at det å ta patent på et navn er synonymt med varemerkeregistrering. Disse begrepene kan ikke brukes om hverandre. Å sikre eierskap til et grafisk kjennetegn kan kun gjøres med varemerkeregistrering. Patentbeskyttelse kan man oppnå for tekniske løsninger.

Fordi patentbeskyttelse og varemerkeregistrering ikke er det samme, må man også følge ulike prosesser for å sende inn en patentsøknad og en varemerkesøknad.

Patentsøknad

For å oppnå patent på en teknisk løsning må man sende søknad til Patentstyret. Søknaden må inneholde patentkrav, patentbeskrivelse og personlig informasjon om oppfinneren og eventuelt søkeren. Det er mulig å patentere deler av en teknologi eller prosess, eller sluttproduktet om dette er noe nytt.

Illustrasjon av patent-kontarakt

Vurderer du å ta patent?

Få en profesjonell vurdering av din tekniske løsning før du investerer i en patentsøknad.

Flere kriterier ligger til grunn når Patentstyret vurderer søknader om patent.

Ideen må være:

Vi hjelper deg med varemerke- og patentsøknaden

Onsagers har både tekniske og juridiske eksperter med på laget. Vi hjelper deg gjerne med råd og strategi for varemerkeregistreringen og patentsøknaden. Våre rådgivere kan gjennomføre videomøter og bistå digitalt gjennom hele prosessen.

Du kan ta kontakt via vårt kontaktskjema, eller direkte med en av våre konsulenter som er spesialisert på din bransje.

Har bedriften varemerker som bør beskyttes? Vår varemerkeportal sikrer enkel registrering av varemerker.

Bidragsytere

Thomas Gaarder-Olsen

Bistår innen alle sider av immaterialretten, med fokus på varemerker og piratkopier. Klientene inkluderer noen av landets største aktører innen næringsmidler og forbrukerartikler.

Anders Ervin Solberg

Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.

Kontaktskjema – ansatt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.