Artikkel Digitalisering

Smartgrids – fremtidens kraftdistribusjonsnett

Utvikling av neste generasjons kraftdistribusjonsnett, eller smartgrid, har startet. Formålet med smartgrid er bedre utnyttelse og enklere bruk.

Utvikling av neste generasjons kraftdistribusjonsnett, eller smartgrids, har startet. Formålet med smartgrids er å utnytte nettet bedre, samtidig som påkobling til fornybare energikilder blir enklere. Som en del av dette skal norske husholdninger få installert avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Det er også satt opp et norsk kompetansesenter for smartgrids (http://smartgrids.no/) som har ansvar for å forske på- og kommersialisere smartgrid-teknologi (Smartgrids står for framtidens kraftsystem som tar i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt nye måle- og styresystemer).

Flere av Onsagers’ klienter er medlem i Smartgrids

For mer opplysninger, se Smartgridsenterets hjemmeside; smartgrids.no.

Bidragsytere

Endre Woldstad

Endre Woldstad

Siv.ing. - Elkraftteknikk

Endre er sivilingeniør i elkraftteknikk, med kunnskap om kraftelektronikk, offshoreteknologi, P&A, dieselelektriske fremdriftssystemer, batteridrift, smartteknologi m.m.

Kontaktskjema – ansatt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.