Strategi

Oppkjøp av IP ved konkurs

Det er om dagen tøffe tider for norsk næringsliv som kan føre til konkurser. Ved salg av konkursbo selges også virksomhetens immaterielle rettigheter (IPR). Det kan åpne for gode kjøp – eller katta i sekken.

13. mars 2020

Ved konkurs i en virksomhet med IPR, vil konkursboet ønske å selge disse rettighetene til høystbydende. Slik kan den enes død bli den andres brød. Salg av slike rettigheter kan enten skje som del av en større overdragelse av hele virksomheten, eller ved enkeltvis salg. Konkursboet vil ikke stille noen garantier ved salg, og har ofte begrenset kunnskap om det de selger. Dermed kjøper man IPR’en slik den står.

Usikkerhet rundt faktisk verdi av IPR

Som eiendeler står IPR i en særstilling ved å være langt vanskeligere å verdsette enn mer tradisjonelle eiendeler som fast eiendom, varelager og maskiner. Dette åpner både for svært gode kjøp – og samtidig for katta i sekken. Dette gjelder blant annet kundelister, databaser og varemerker, og ikke minst patenter.

Bostyrer vil jobbe hardt for å skaffe mest mulig kunnskap om eiendelene for å sikre en riktig og best mulig pris for disse. Det konkursrammede selskapets tidligere eiere og deltakere har også plikt til å gi bostyrer så god og riktig kunnskap som mulig. Like fullt vil forholdene ligge til rette for mye usikkerhet. Selskapets tidligere eiere og deltakere vil for eksempel kunne ha egeninteresse i å underselge verdien av eiendelene, for å selv kunne kjøpe ut de immaterielle rettighetene til lavest mulig pris. Bostyrer har også begrenset tid og midler å arbeide med. Det som i praksis ofte skjer, er at IPR selges til høyeste bud.

Kunnskap er nøkkelen

Dersom en konkurrent eller et selskap med komplementær teknologi går konkurs, kan dette være en gyllen mulighet for virksomheten å sikre seg styrket IPR og teknologi til en lav og forutsigbar kostnad.

Nøkkelen til riktige valg er god kunnskap om det man kjøper, både teknisk, markedsmessig og juridisk. Dersom du ønsker å kjøpe IPR fra et konkursbo, anbefaler vi at du rådfører deg med dine rådgivere for å oppnå best mulig forståelse av hva du betaler for.

For det første vil din rådgiver kunne gi en oversikt over hvilke varemerker, patenter og lignende som ligger i konkursboet. Normalt vil rådgiveren kunne gi en oversikt over alle varemerker og patenter før konkursboet faktisk har lagt disse ut for salg. En tidlig oversikt vil gi et forsprang på andre mulige interessenter.

Videre vil riktig ekspertise her kunne gi sikker og solid kunnskap om tekniske og juridiske begrensninger av patenter for å kunne fastsette riktig pris for disse.

Sist men ikke minst vil en god rådgiver kunne gi strategiske råd for hvordan rettighetene skal håndteres. I enkelte tilfeller kan bedriftens interesse for eksempel primært være å fjerne patentet som hindring – ikke å håndheve det mot andre.

Sammen med selskapets markedskunnskap kan Onsagers med sin tekniske og juridiske ekspertise legge til rette for gode strategiske kjøp og styrkede konkurransefortrinn. Vi tar gjerne et videomøte, og tar kontakt for å avtale tid dersom du benytter deg av vårt kontaktskjema eller tar direkte kontakt med en av våre konsulenter.

Sist oppdatert: 7. april 2020

Bidragsytere

Andreas Sætre Hanssen
Advokat, IP. LL.M.
Andreas har lang erfaring med å sikre immaterielle rettigheter (IPR) og har spesialkompetanse innen opphavsrett. Han har tidligere jobbet i Patentstyret og i større advokatfirmaer.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

I usikre og utfordrende tider kan dessverre konkurser bli et uunngåelig tema for noen, hvor også bedriftens immaterielle rettigheter (IPR) kan bli berørt.
683
Den pågående krisen tvinger frem betydelige kostnadskutt som kan ha en negativ effekt på bedrifters evne til å beskytte sine viktigste konkurransefortrinn. Her er gode råd for hvordan midlertidig redusere kostnader uten at risikoen for…
574
Når dere etablerer patent, varemerke eller designregistreringer, må disse forvaltes og vedlikeholdes for å realisere verdien i bedriftens IP-portefølje. Det er først når dere bruker rettighetene aktivt at dere får tilbake for investeringene i IPR.
1745
Ved å klikke "Motta nyhetsbrev" samtykker du til å motta markedsføring fra Onsagers. Les vår personvernserklæring her.
  • Motta nyhetsbrev på e-post
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
bolger