Artikkel Innovasjon

Onsagers har bistått EQT med salget av Autostore

Onsagers har bistått EQT med salget av AutoStore til det amerikanske fondet THL Partners. Onsagers har i flere år jobbet med å sikre eierskap til AutoStores’ innovasjon.

Onsagers har bistått EQT med salget av AutoStore til det amerikanske fondet THL Partners. Onsagers har i flere år jobbet med å sikre eierskap til AutoStores’ innovasjon.

Onsagers har bistått EQT med salget av AutoStore til det amerikanske fondet THL Partners. Bistanden har blant annet bestått i en kartlegging og vurdering av IP-porteføljen til AutoStore.

AutoStore, en norsk bedrift med hovedsete i Nedre Vats i Rogaland fylke, er en verdensledende utvikler og leverandør av systemer for lagerautomatisering.

Onsagers har i flere år jobbet med AutoStore når det gjelder å sikre eierskap til AutoStores’ innovasjon.

AutoStore har etter oppkjøpet til EQT firedoblet driftsinntektene og doblet antall ansatte. Per i dag benyttes selskapets patenterte teknologi i mer enn 350 lagre i 28 land.

Mer informasjon om transaksjonen kan leses her

Bidragsytere

Henrik Mikael Rode

Henrik Mikael Rode

Siv.ing. - Marinteknikk

Henrik gir råd om IP-strategi, særlig patentering og immaterielle rettigheter innen marin, offshore energi, mekanisk, fornybar og automatiseringsteknologi.

Ulrikke Asbøll

Ulrikke Asbøll

Advokat

Bistår med det juridiske i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]