Artikkel Miljø

Nor-Shipping 2022: Samarbeid for handling

På Nor-Shipping var årets tema «Collaborating for Action». For å sikre at handling gjennom samarbeid skal få fortgang på det grønne skiftet, er det viktig at eierskap til immaterielle verdier er avklart.

Onsagers var også i år utstiller i den norske paviljongen. Vårt maritime bransjeteam benyttet anledningen til å knytte nye kontakter og å oppdatere seg på hva som rører seg over og under overflaten i maritim næring.

Temaet alle var opptatt av var innovasjon innen bærekraftige havløsninger. Deltagerne hadde mulighet til å delta på «Bluetalks» der ledelsesperspektivet stod i fokus, eller ta tekniske dypdykk på en egen hydrogenkonferansen eller i et maritimt batteriforum.

Ledelsesperspektiv som krever handling

I den blå hallen møtte vi ledere på C-nivå som var opptatt av den «den blå økonomien». Finansverden vil spille en viktig rolle når skipsfarten skal redusere sine klimautslipp (TRANS#ACTION). Det var også fokus på hvordan industrien kan tiltrekke seg og utvikle talentene som kreves for å navigere i fremtiden (INTER#ACTION). Havets kraftmeglere viste oss veien videre for «fremdriftsmidler» på havet. Vi benyttet anledningen til å samle innsikt fra innflytelsesrike regulatorer, lasteeiere og redere (PRO#ACTION).

­– Fremtidens forretningsmodeller var temaet som gikk igjen i en rekke «Bluetalks». Spådommen er at det totale klimaavtrykket i fremtiden vil bli sett under ett – fra vugge til grav perspektiv. Dette innebærer en overgang til sirkulære økonomiprosesser og representerer en grunnleggende endring i bransjens eksisterende forretningsmodeller. Dette påvirker igjen vår rådgivning knyttet til IP-strategi, som bør være tett knyttet opp mot forretningsstrategien, sier advokat Ulrikke Asbøll, leder for det maritime bransjeteamet i Onsagers.

Geopolitikken er tilbake

På den geopolitiske fronten var Anders Fogh Rasmussen, tidligere generalsekretær i NATO og statsminister i Danmark, hentet inn for å gi sin analyse. Rasmussen benyttet anledningen til å ta opp det han anser som «autokratenes manifest». Mens alle øyne er rettet mot Ukraina og Russland for tiden, advarer han om at «Kinas fremvekst og kampen om overherredømme i Indo-Stillehavet vil definere geopolitikken i dette århundret».

Nærmere 800 ledere på C-nivå fikk høre Fogh Rasmussen erklære at «geopolitikken er tilbake». Han pekte på Kinas ekspansjonistiske ambisjoner om å kontrollere Sør-Kinahavet, trusler mot Taiwan og den bredere trusselen med økonomisk tvang som utfordringer maritim. Han oppfordret maritime aktører til å stå samlet mot slike «mobbere», da kun en samlet styrke vil fungere. Han forsikret om at koordinerte reaksjoner, slik som de vi ser mot Russland i dag, vil få «mobberne» til å tenke seg om to ganger før de handler.

Last ned vår eksempelrapport

Les mer om hvilke grep maritime bedrifter kan ta for å sikre og styrke bedriftens konkurransekraft.

Bli inspirert til å lage din egen IP-rapport. 

"*" indicates required fields

Nyhetsbrev

Er hydrogen en del av løsningen?

På den tekniske siden var det stor interesse for hva hydrogen kan bidra med. Den maritime hydrogenkonferansen gikk av stabelen under Nor-shipping, og engasjementet var stort for å gjøre dette rene drivstoffet til et realistisk fremtidsscenario.

– Ocean Hyway Cluster samlet ledende maritime aktører og spesialister fra handelsnæringen for å vurdere og avmystifisere hydrogen-mulighetene innen det maritime feltet. Vi tar med oss en økt forståelse for hvordan partnerskapsbaserte modeller i næringen kan fungere. Viktigheten av en solid IP-strategi blir enda større når bransjen fremover skal drive innovasjon og videreutvikling i tette partnerskap, sier Trond Ramsvik, patentrådgiver i Onsagers.  

Konferansen rommet også en interessant analyse av forbrenningsmotorer kontra brenselceller. Her er det mange aktører i verdikjeden, og IP-perspektivet blir spesielt viktig når teknologi-rommet er trangt. For å tilgjengeliggjøre den beste og mest miljøvennlige teknologien, bør aktører ha en solid IP-strategi i bunn, som gir oversikt over IP-landskapet og gjør at man selv kan ta kontroll på ønsket delingsmodell.  

Les mer om hvilke grep maritime bedrifter kan ta for å sikre og styrke bedriftens konkurransekraft. Last ned vår maritime eksempelrapport og bli inspirert til å lage din egen din egen IP-rapport. 

Bidragsytere

Ulrikke Asbøll

Ulrikke Asbøll

Advokat

Bistår med det juridiske i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.

Trond Ramsvik

Trond Ramsvik

Ph.D - Materialfysikk

Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.

Kontaktskjema – ansatt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.