Artikkel

Covid-19: Onsagers i drift og øvrige tiltak

Korona

Under koronavirus-utbruddet vil Onsagers holde driften i gang med enkelte tiltak. Det er også gjort grep fra offentlige myndigheter for å forsøke å opprettholde tjenestene slik at man kan søke om og opprettholde rettigheter også under utbruddet av koronavirus.

På grunn av koronaviruset tar vi dessverre ikke imot kundebesøk i Onsagers lokaler inntil videre. Vi oppfordrer våre kunder til å bruke våre kontaktskjema, eller ta direkte kontakt med en av våre konsulenter.

Tiltak for Onsagers ansatte

Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og tiltak besluttet av regjeringen og Oslo kommune. Medarbeiderne vil som hovedregel jobbe på hjemmekontor fra fredag 13. mars og inntil videre, med mindre de av særlige hensyn må være til stede i våre lokaler.

Digitale verktøy

Onsagers har digitale verktøy som kan være nyttige å bruke nå som direkte kontakt ikke er mulig.

Varemerkeportal – En portal hvor man kan levere inn forespørsel om hjelp til innlevering og/eller håndtering av varemerkesøknader.

Onsagers IP-sjekk – En gratis kartlegging av bedriftens konkurransefortrinn, hvor man får en anbefaling på hvordan sikre og styrke konkurransefortrinnene med strategisk bruk av IP.

Les også om hvordan man kan kutte kostander knyttet til IP-porteføljen her

Patentstyrets regelverk og frister

Patentstyret vil innvilge fristforlengelse til den som ber om dette på grunn av COVID-19. Instruksen gjelder fristforlengelser i saksbehandlingen eller for å rette formelle mangler. For design, varemerke og patent gis det to måneders fristforlengelse. Patentstyret må motta forespørselen om fristforlengelsen før fristen er løpt ut. Instruksen gjelder bare frister som er fastsatt av Patentstyret. Det betyr at instruksen ikke gjelder lov- og forskriftsbestemte frister (eksempelvis prioritetsfrister, betalingsfrister m.m.).

Hvis det ikke er overholdt en bestemt frist, og det har ført til at du har tapt en søknad eller en meddelt/registrert rettighet, kan du be om gjenoppretting ved å levere et krav om det.

Les mer om patentstyret sine frister her.

Korona-informasjon hos internasjonale organers IPR-myndigheter:

Se nettsidene til EUIPO (EUs design- og varemerkemyndigheter)

Se nettsidene til EPO (Det europeiske patentverket)

Ta kontakt med oss ved spørsmål.

Bidragsytere

Lars-Fredrik Urang

Lars-Fredrik Urang

Head of Patent

Leder i Onsagers, siv.ing. og rådgiver i IP-strategi og håndhevelse. Hans kommersielle bevissthet og interesse for teknisk utvikling gjenspeiles i lederskapet og Onsagers' kultur.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]