Artikkel Innovasjon

Innovasjon i norske fjordarmer

Vi trenger flere gode løsninger for bekjempelse av lakselusen. Mye viktig utvikling skjer ute i norske fjordarmer, ofte uten at det blir løftet opp og gjort tilgjengelig for resten av bransjen.

Langs hele Norges kyst koker det av liv i merdene – dette er en næring i klar vekst, men lakselusen reduserer potensialet i næringen, ikke bare i produksjonsvolum, men også omdømmet som påvirker etterspørselen. For å få bukt med lakselusen satses det mye på utvikling av nye medikamentelle så vel som ikke-medikamentelle løsninger.

Før Marine innovation day den 13. oktober, tok jeg en titt på utviklingen av patenter på området og en prat med våre patentrådgivere som har bred erfaring med havbruks- og fiskeribransjens utfordringer og løsninger på lakselusproblematikken.

Stadig flere løsninger for bekjempelse av lakselus

Ser vi på antall patentsøknader som mål for realiserte ideer, finner vi en klar trend. Det innleveres et økende antall patentsøknader på ulike løsninger for bekjempelse av lakselus, og norske selskaper står for hele 38 % av alle patentene innen segmentet «lakselus» – lepeophtheirus salmonis.

Mest innovasjon innen medikamentell behandling av lakselus er fra veletablerte farmasiselskaper, men de siste årene har det også kommet flere «lokale» ikke–medikamentelle løsninger på banen – hvor Norge er i føringen med hele 71 % av alle ikke-medikamentelle publiserte patentsøknader innenfor segmentet; behandling av lakselus.

Unik brukererfaring kan føre til patent

Av ikke-medikamentelle løsninger har det kommet mange nye spennende innovasjoner de siste årene – alt fra fysiske sperrer med lakselusskjørt fra Calanus, laserteknologi fra Stingray, til forbedrede løsninger for mer skånsom håndtering av fisk. Det er til og med innført videoteknologi i fiskemerdene for å ha bedre kontroll på fiskehelsen gjennom adferdsanalyse.

Mange av disse suksesshistoriene startet i en lokal bedrift langs Norges langstrakte kyst. Det foregår mye innovasjon i norske fjordarmer, uten at mange er klar over at de selv kan bidra til viktige fremskritt for næringen, forteller patentrådgiver fra bransjeteamet for havbruk og fiskeri i Onsagers’ filial i Bergen, Christian Abel.

En fiskeoppdretter gjør seg erfaringer med utstyret som brukes og mange gjør egne forbedringer. Noen av disse forbedringene kan være «neste steg» i utviklingen av bedre løsninger og kan beskyttes gjennom patentering. Får man patent på sine nye løsninger, har man juridisk eierskap og kan dele sin videreutvikling med næringen og samtidig få inntekter fra å lisensiere ut sine patenterte løsninger til å investere i videre utvikling av egen verdikjede.

Et patent kan også gjelde innovasjon knyttet til videreutvikling og forbedring av eksisterende utstyr. Når man er en aktiv bruker, finner man ofte forbedringsområder ut fra førstehåndserfaring. Slike forbedringer kan også være patenterbare, sier patentrådgiver og leder for bransjeteamet for havbruk og fiskeri i Onsagers, Anette Robsahm Røhmen.

.

Bekjempe lakselus medikamentelt

Bekjempelse av lakselus er en meget viktig problemstilling for næringen. Vi ser i andre land, som for eksempel Chile, at lakselusen i ferd med å bli en kraftig begrensingsfaktor for hele næringen. Bruk av enkelte typer innsektsmidler og antibiotika er nå i ferd med å bli strengt regulert og har skapt omdømmeproblemer for næringen. Det er viktig at næringen fortsetter å være nøye med å avgrense medikamentelle tiltak, og samtidig holder døren åpen for nye medikamentelle- og ikke-medikamentelle tiltak som kan hjelpe.

Les mer om havbruksnæringens utfordringer i Chile

Stadig flere ser nytten av ikke-medikamentell bekjempelse av lakselus av hensyn til eget- og næringens omdømme. Vi er imidlertid ikke der hvor man kan avskrive behovet for medikamentell bekjempelse. Utvikling av nye/bedre medikamenter for bekjempelse av lakselus er derfor fortsatt svært viktig, sier bioingeniør og patentrådgiver i bransjeteamet for havbruk og fiskeri i Onsagers, Kari Simonsen.