Digitalisering

Industri 4.0: Er 3D-printing en trussel for IP-beskyttelse?

Selv om 3D-printing i dag er godt etablert i en rekke sektorer og bransjer, foregår det stadig diskusjoner rundt 3D-teknologien som potensiell utfordrer av tradisjonell IP-beskyttelse av produkter og prosesser.

14. mars 2020

3D-printing, også kjent som additiv tilvirkning, tar utgangspunkt i tredimensjonale digitale modeller for å bygge objekter i fast materiale. En rekke sektorer og industrier benytter seg av teknikkene.

Som øvrige Industri 4.0-teknologier kan også 3D-printing fortone seg som et konkurransefortrinn for norske virksomheter, men verden over råder det uenighet blant teoretikere og fageksperter rundt 3D-printing og hvordan håndtere immaterielle rettigheter. Der noen mener at 3D-printing ikke utgjør en trussel for IP-beskyttelse på grunn av teknologiens lave utbredelse og høye kostnad, argumenterer andre for at det fundamentale grunnlaget for intellektuell eiendom kan undergraves av 3D-printing – eller at grunnlaget i det minste bør revurderes.

Opphavsrett og design i Europa og USA

Ifølge britiske Intellectual Property Office (IPO) er det et potensielt fremtidig scenario at digitale modeller blir distribuert på nettet like enkelt og raskt som digitale musikkfiler ble på 90- og 2000-tallet. CAD-filer brukes i dag i stor grad for tredimensjonal modellering og analyse. Mens slike filer sannsynligvis ikke er beskyttet av opphavsrett i USA, er det sannsynlig at det motsatte vil være tilfellet i Storbritannia og EU.

I USA kan en 3D-printet gjenstand i seg selv være beskyttet av opphavsrett, men her ekskluderes funksjonelle og nyttige trekk ved gjenstanden – i motsetning til kreative og estetiske. Videre kan skulpturer og kunstnerisk arbeid beskyttes av opphavsretten i Storbritannia, men her er det industrielle prototyper som ekskluderes fra definisjonen. Dette utgår dermed som et godt alternativ for beskyttelse av tekniske løsninger.

CAD-filer er ikke beskyttet av design i EU. Gjenstanders design kan i seg selv være beskyttet, men designbeskyttelse beskytter ikke gjenstandens tekniske funksjon. Det samme vil med høy sannsynlighet også gjelde for 3D-printede reservedeler tilhørende forbrukervarer eller industrielle produkter. Designet vil altså ikke beskytte reservedelene.

«En potensiell situasjon man kan havne i, er at andre tar dine 3D-objekter og skanner disse for å skape CAD-filer. Filene kan så sendes til en 3D-printer for å printe nye objekter». Eirik Røhmen

Patentinngrep ved formidling av CAD-filer

Dersom CAD-filer er distribuert mot virksomhetens ønske, kan unntakene fra patentinngrep gjøre det vanskelig å forfølge privatpersoner. Løsningen kan i stedet være å forfølge formidlere av CAD-filer. I Storbritannia og Tyskland argumenteres det for at å formidle en CAD-fil gjør mottakeren i stand til å utnytte oppfinnelsen, og at formidleren således gjør inngrep. I USA er det sannsynlig at salg av CAD-filer utgjør direkte inngrep. Når det gjelder ren formidling av CAD-filer, kan dette utgjøre indirekte inngrep.

«Dette vil si at patentbeskyttelse også fungerer for 3D-printede objekter, men vedrørende forbrukervarer er det mest hensiktsmessig å forfølge formidlere av CAD-filer for inngrep». Andreas Werner

Forretningshemmeligheter trues av reverse engineering

Reverse engineering i form av 3D-skanning og 3D-printing gjør det mulig å fremstille nøyaktige kopier av gjenstander. Forretningshemmeligheter knyttet til tilvirkning av gjenstander må dermed sies å gi dårlig beskyttelse av virksomhetens produkter.

«Tiltak mot slik kopiering kan for noen være virksomhetskritisk. En mulig løsning er at eiere av forretningshemmeligheter tar i bruk salgskontrakter som forbyr kjøpere å benytte seg av reverse engineering – det være seg på deler eller på hele objektet.» Andreas Werner

Kilde: Intellectual Property Office: 3D Printing and Intellectual Property Futures (2018/03).

Kartlegg dine konkurransefortrinn med Industri 4.0

For å hjelpe norske industribedrifter med å beskytte sin fremtidige konkurransekraft, har vi utviklet Onsagers IP-sjekk™. Dette er et gratis analyseverktøy som gir deg mulighet til å kartlegge din bedrifts konkurransefortrinn.

Ta kontakt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
x

Bidragsytere

Andreas Werner
Cand.Scient Fysikk, Elektronikk og måleteknikk
Andreas er patentrådgiver og har bakgrunn innen fysikk, elektronikk og måleteknikk. Har han bl.a. jobbet i Tandberg Television, Cisco Systems og IDEX ASA som IP Specialist.
Eirik Røhmen
Ph.D. Prosess metalurgi
Doktorgrad i prosessmetallurgi med kunnskap om 3D-printing, karbonfangst og -lagring, forbrenningsteknologi, miljøteknologi, elektrokjemisk industri, radioaktivitet m.m.

Bransje

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Innføring av ny teknologi i verdikjeden skaper ikke bare muligheter for optimalisering, men også helt nye forretningsmodeller. Dette kan gi store konkurransefortrinn, for de som tar gode IP-valg.
1447
De som forbedrer produksjonsprosesser med kyber-fysiske systemer og simulering skaper helt nye former for verdier. Her er en rask innføring i hva som bør beskyttes, og hvordan.
855
Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier med industri 4.0.
1773
Norske selskaper ligger helt i front på additiv tilvirkning, også kjent som 3D-printing. Den nye teknologien byr på mange fordeler, men også nye utfordringer relatert til kopiering, beskyttelse og håndheving av patent.
1797

Abonner på månedlige nyhetsbrev

– Se siste nyhetsbrev her

* Ved å sende inn din e-post godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer om hvordan vi håndterer dine personverndata her.

Ta kontakt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
x
bolger